Beleid

Beleidsdocumenten


Structuurvisie

In 2011 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 vastgesteld. Lees meer over dit beleidsdocument

Omgevingsvisie

Op dit moment werkt de gemeente aan de nieuwe omgevingsvisie tot 2040. Lees meer over dit project

Financiën


De gemeente Kerkrade kent een financiële cyclus voor de vaststelling van onder meer de begroting en de jaarrekening.

Lees meer over financiën

Subsidieregister


De gemeente Kerkrade is graag open en transparant over wie er subsidie ontvangt. Daarom publiceert de gemeente elk kwartaal (in april, juli, oktober en januari) een subsidieregister. Lees meer over het subsidieregister