Woonoffensief

Kerkrade heeft gekozen voor een woonoffensief, waarbij het bouwen van kwalitatief goede woningen centraal staat.  Kwaliteit en het vergroten van de leefbaarheid zal de leidraad worden voor alle nieuwe woningbouwplannen die de komende jaren worden ontwikkeld.

Woonvisie


Dit jaar zijn we gestart met het opstellen van een nieuwe regionale en lokale woonvisie. Deze wordt naar verwachting in de eerste helft van 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een belangrijk onderdeel hierbij is het eerdergenoemde woonoffensief. Er worden daarbij ook acties ontplooid om samen met de andere Parkstadgemeenten (nieuwe) bouwplannen te versnellen en te realiseren.

Woonloket


Binnen gemeente Kerkrade zijn er veel woningbouwprojecten. Wil je zien welke woningbouwprojecten er op dit moment zijn in onze stad? Ga dan naar ons woonloket. 

Woonloket