De inhoud is geladen.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet. We verwachten dat deze wet ingaat op 1 januari 2024. De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. Dit is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. 
De Omgevingswet voegt de regels samen over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water en maakt ze makkelijker. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

De Omgevingswet geldt voor iedereen 

De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. U krijgt er mee te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u uw huis wilt verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods naast uw bedrijfspand wilt laten plaatsen.

Een korte uitleg over de Omgevingswet