Op 11 december 2018 heeft het college van B&W beslist dat er geen  nieuwe aanbieders meer gecontracteerd kunnen worden voor Begeleiding, Dagactiviteit en Kortdurend Verblijf. Met de huidige gecontracteerde aanbieders is er sprake van een voldoende marktdekking.

Op basis van bestuurlijke aanbesteding is er met een veertigtal aanbieders een contract afgesloten. Deze contracten kennen een looptijd tot 1 juli 2022.

Op deze pagina vindt u informatie over de aanbesteding en de uitvoering.

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marie-Therese Bindels-Counotte of Femke Scheuerman (beleidsmedewerkers Wmo) via telefoonnummer 14 045 of per mail via marie-therese.bindels-counott@kerkrade.nl of f.scheuerman@kerkrade.nl

De belangrijkste actuele documenten

Bekijk de uitnodiging voor de fysieke overlegtafel begeleiding van 11 december 2020 (pdf, 470KB)

De bijbehorende stukken voor het fysieke overlegtafel begeleiding van 11 december 2020

Onderstaand vindt u het verslag van het fysieke overlegtafel van 11 december 2020

Klik op het jaartal voor een overzicht van alle verslagen en agendapunten van vorige overleggen: