Op  21 december 2021 heeft het college van B&W besloten dat de duur van de deelovereenkomsten ‘Begeleiding, Dagactiviteit/Vervoer en Kortdurend verblijf’ wordt verlengd van 1 juli 2022 tot 1 januari 2024. Sinds 1 juli 2022 kan de gemeente met nieuwe aanbieders een contract aangaan. De basis is een bestuurlijke aanbesteding.
Op deze pagina vindt u informatie over het beleid en de uitvoering.

Vragen

Overweegt u een contract met de gemeente Kerkrade aan te gaan en heeft u vragen hieromtrent? Neem dan contact op met Marie-Therese Bindels-Counotte of Femke Scheuerman (beleidsmedewerkers Wmo) via telefoonnummer 14 045 of per mail via marie-therese.bindels-counott@kerkrade.nl of f.scheuerman@kerkrade.nl

We gaan graag met u in gesprek. Voorafgaand aan een gesprek ontvangt u de betreffende documenten.

    Verslagen Fysieke Overlegtafels jaren 2016 - 2019