Algemene Plaatselijke Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt door de gemeenteraad vastgesteld en geldt voor iedereen binnen de gemeente. De APV beschrijft regels die betrekking hebben op o.a. de openbare orde en veiligheid, toezicht op horecabedrijven, veiligheid op de weg, bescherming van het milieu en het organiseren van evenementen.

Het is mogelijk dat de APV soms moet worden aangepast omdat de landelijke regelgeving wijzigt of omdat de situatie in de gemeente daarom vraagt. In sommige gevallen zijn onderwerpen uit de APV verder uitgewerkt in beleidsregels of worden gebieden bepaald waar een bepaald verbod geldt.

Toezicht

Op overtredingen van artikelen in de APV en bijbehorende beleidsregels staan sancties. Deze kunnen oplopen tot een hechtenis van drie maanden of een geldboete. De gemeente Kerkrade heeft toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van de APV. Daarnaast kan ook de politie handhavend optreden. Het is mogelijk dat een rechterlijke uitspraak over een overtreding van de APV openbaar wordt gemaakt.

Inwoners van Kerkrade komen lang niet met alle onderwerpen uit de APV in aanraking. In de APV komen onder meer de volgende punten aan bod:

  • Het gedrag rondom voetbalwedstrijden
  • Het toezicht op horecabedrijven
  • Kamerverhuur
  • Loslopende honden
  • Heling van goederen
  • Consumentenvuurwerk
  • Parkeerexcessen
  • Standplaatsen

Complete tekst APV

Bekijk de actuele en officiële tekst van de APV voor Kerkrade (opent op een nieuwe pagina)