Omgevingsvisie

Kerkrade werkt aan de omgevingsvisie, een toekomstvisie over de gemeente die een doorkijk geeft tot 2040. De gemeente Kerkrade vindt het belangrijk om dat samen met inwoners, ondernemers en organisaties te doen. We willen iedereen zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie beschrijft de toekomst van onze gemeente. Hoe moet de gemeente er in 2040 uitzien? Al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving wordt hierin opgenomen. Het gaat over verschillende onderwerpen zoals wonen, verkeer, natuur, water, bouwen en economie. Een daarbij is ook de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in de stad belangrijk.

De omgevingsvisie vervangt de huidige Structuurvisie Kerkrade die in 2011 is vastgesteld. De omgevingswet verplicht gemeentes om een omgevingsvisie uit te werken.

Wat vinden inwoners van Kerkrade?

We gingen de straat op en vroegen inwoners hoe zij de toekomst in Kerkrade zien:

Samen werken aan de omgevingsvisie

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers en partners meedenken en meepraten over de omgevingsvisie. Wij horen graag waar u trots op bent. Wat u belangrijk vindt en wat u graag anders ziet. De komende maanden zullen we de inwoners, ondernemers en partners hiervoor uitnodigen. Dit gebeurt op verschillende manieren.

 1. Afgerond: Gebiedssafari in de stad

  Tijdens de gebiedssafari worden straatgesprekken gevoerd in alle drie de wijken (Noord, Oost en West). De straatgesprekken vonden plaats op:

  - 22 april: Kerkrade-Noord
  - 10 juni: Kerkrade-West
  - 23 juni: Kerkrade-Oost

 2. Momenteel bezig: Postkaart en online vragenlijst

  Alle inwoners van de stad ontvingen een postkaart van de gemeente. Daarmee nodigen we iedereen uit om wensen, ideeën en toekomstbeelden met ons te delen. 

  U kunt digitaal met ons meedenken over de omgevingsvisie via het platform Gemeentepeiler. Registreren doet u eenvoudig met uw naam, e-mailadres en postcode. Zo krijgen wij een goed beeld van de meningen in de verschillende wijken en buurten van de stad. Als u de vragenlijst gaat invullen, geeft u toestemming om uw gegevens te verwerken.

  Direct naar de vragenlijst(externe link)

 3. Nog te doen: Toekomstduik

  Onder begeleiding van een aantal deskundigen worden bijeenkomsten georganiseerd over de toekomst van de stad. In deze bijeenkomsten spreken we met verschillende doelgroepen (bijv. woningcorporaties, welzijnsorganisaties, jongeren, senioren) over de keuzes en vraagstukken van de toekomst.

 4. Nog te doen: Tentoonstelling toekomstbeelden

  Met de resultaten die voortkomen uit de vragenlijst, de gebiedssafari en de toekomstduik worden de toekomstbeelden van Kerkrade opgesteld. Deze toekomstbeelden worden door middel van een openbare tentoonstelling gepresenteerd in de stad.

 5. Nog te doen: Ontwerp omgevingsvisie

  Uiteindelijk wordt er een eerste ontwerp van de omgevingsvisie opgesteld, dit eerste ontwerp wordt voorgelegd aan de inwoners, ondernemers en partners. Tijdens deze fase kunnen de laatste wijzigingen worden gedaan om te komen tot een definitieve omgevingsvisie.

 6. Nog te doen: Definitieve omgevingsvisie

  Uiteindelijk zijn alle ingrediënten klaar om de definitieve omgevingsvisie uit te werken. Het afronden van de omgevingsvisie wordt een feestelijk moment waarop we alle inwoners en partners bedanken voor de geleverde inbreng en samen de toekomst van Kerkrade gaan vieren.

Wanneer is de omgevingsvisie afgerond?
De omgevingsvisie wordt in de tweede helft van 2024 afgerond. Eind 2024 wordt de visie voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Contact
Heeft u vragen, ideeën of wilt u iets kwijt over de omgevingsvisie van Kerkrade? Neem dan contact op via omgevingswet@kerkrade.nl.