Omgevingsvisie

Kerkrade werkt aan de omgevingsvisie, een toekomstvisie over de gemeente die een doorkijk geeft tot 2040. De gemeente Kerkrade vindt het belangrijk om dat samen met inwoners, ondernemers en organisaties te doen. We willen iedereen zo veel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van de stad.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie beschrijft de toekomst van onze gemeente. Hoe moet de gemeente er in 2040 uitzien? Al het gemeentelijke beleid over de leefomgeving wordt hierin opgenomen. Het gaat over verschillende onderwerpen zoals wonen, verkeer, natuur, water, bouwen en economie. Een daarbij is ook de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid in de stad belangrijk.

De omgevingsvisie vervangt de huidige Structuurvisie Kerkrade die in 2011 is vastgesteld. De omgevingswet verplicht gemeentes om een omgevingsvisie uit te werken.

Wat vinden inwoners van Kerkrade?

We gingen in de zomer van 2023 de straat op en vroegen inwoners hoe zij de toekomst in Kerkrade zien:

Samen werken aan de omgevingsvisie

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers en partners meedenken en meepraten over de omgevingsvisie. Wij horen graag waar u trots op bent. Wat u belangrijk vindt en wat u graag anders ziet. De komende maanden zullen we de inwoners, ondernemers en partners hiervoor uitnodigen. Dit gebeurt op verschillende manieren.

 1. Afgerond: Gebiedssafari in de stad

  Tijdens de gebiedssafari werden straatgesprekken gevoerd in alle drie de wijken (Noord, Oost en West). De straatgesprekken vonden plaats in het voorjaar van 2023.

 2. Afgerond: Postkaart en online vragenlijst

  Alle inwoners van de stad ontvingen een postkaart van de gemeente. Daarmee nodigden we iedereen uit om wensen, ideeën en toekomstbeelden met ons te delen via het digitale platform Gemeentepeiler. Bekijk de resultaten van de peiling in de infographic of uitgebreide presentatie.

 3. Afgerond: Toekomstduik

  Onder begeleiding van een aantal deskundigen zijn bijeenkomsten georganiseerd over de toekomst van de stad. In deze bijeenkomsten spraken we met verschillende doelgroepen (bijv. woningcorporaties, welzijnsorganisaties, jongeren, senioren) over de keuzes en vraagstukken van de toekomst.

 4. Afgerond: Tentoonstelling toekomstbeelden

  Met de resultaten uit de vragenlijst, de gebiedssafari en de toekomstduik zijn de toekomstbeelden van Kerkrade opgesteld. Deze toekomstbeelden werden door middel van een openbare tentoonstelling gepresenteerd in de stad tijdens het Festival 't Kirchroa va Morje.

 5. Momenteel bezig: Ontwerp omgevingsvisie

  Uiteindelijk wordt er een eerste ontwerp van de omgevingsvisie opgesteld, dit eerste ontwerp wordt voorgelegd aan de inwoners, ondernemers en partners. Tijdens deze fase kunnen de laatste wijzigingen worden gedaan om te komen tot een definitieve omgevingsvisie.

 6. Nog te doen: Definitieve omgevingsvisie

  Uiteindelijk zijn alle ingrediënten klaar om de definitieve omgevingsvisie uit te werken. Het afronden van de omgevingsvisie wordt een feestelijk moment waarop we alle inwoners en partners bedanken voor de geleverde inbreng en samen de toekomst van Kerkrade gaan vieren.

Wanneer is de omgevingsvisie afgerond?
De omgevingsvisie wordt in de tweede helft van 2024 afgerond. Eind 2024 wordt de visie voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Contact
Heeft u vragen, ideeën of wilt u iets kwijt over de omgevingsvisie van Kerkrade? Neem dan contact op via omgevingswet@kerkrade.nl.