Burgerparticipatie

Kerkrade, dat zijn we allemaal! Met ruim 45.000 Kerkradenaren vormen wij deze veelzijdige en levendige gemeente. Samen met de inwoners maar ook bedrijven, stichtingen, instellingen en bezoekers wil de gemeente aan de slag. Door mee te praten, denken of doen krijgt de gemeenschap een stem in wat er gebeurt op straat, in de buurt of in de stad. Het betrekken van de gemeenschap bij plannen, projecten en beleid heet burgerparticipatie.

Wat is burgerparticipatie?

Burgerparticipatie kent vele begrippen en interpretaties. Voor de gemeente Kerkrade is burgerparticipatie een manier van beleid maken waarbij inwoners zelfstandig of samen de kans krijgen om invloed uit te oefenen op het bedenken, uitvoeren en beoordelen van beleid en projecten. Dat kan door mee te praten, mee te denken of mee te beslissen.

Waarom is burgerparticipatie van belang?

De gemeente zet natuurlijk niet zomaar in op burgerparticipatie. Dat doen we omdat dit veel voordelen heeft voor de gemeente én voor de inwoners. Zo kunnen we de betrokkenheid van onze Kerkraadse gemeenschap vergroten. Bovendien zijn onze inwoners degenen die dagelijks ervaringen opdoen in de buurten en wijken. Van hun kennis en ervaring willen we graag gebruik maken. Zo hopen we ook de relatie van de gemeente met de gemeenschap te versterken.

Onze visie op burgerparticipatie

In 2019 vond er een onderzoek plaats over participatie waarbij de Kerkradenaar aan het woord is geweest. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding geweest voor de gemeenteraad om een visiedocument te laten opstellen. In dit document wordt het doel van de gemeente uitgelegd en worden een aantal beloftes en randvoorwaarden genoemd. De gemeenteraad heeft op 15 november 2022 dit document vastgesteld.

Bekijk het Visiedocument Burgerparticipatie

Participatieverordening

In 2023 heeft de gemeenteraad een participatieverordening vastgesteld. Een verordening bevat regels die voor iedereen gelden en is een juridisch stuk. Het visiedocument is de basis voor de participatieverordening.

Bekijk de Participatieverordening Gemeente Kerkrade 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)