Bestuurlijke informatie

Sfeerfoto waarin het gemeentebestuur vergadert.

Bestuurlijke informatie


 

De besluitenlijsten van het college en openbare raadsinformatie, zoals vergaderstukken, financiële beleidsstukken, raadsinformatiebrieven, moties, amendementen, toezeggingen en vragen ex art. 38 RvO Raad en (indien beschikbaar) de antwoorden daarop vindt u op ons bestuurlijk informatiesysteem iBabs.

Daar kunt u ook de livestream van raads- en commissievergaderingen bekijken en terugkijken.

Bezoek iBabs