De gemeente Kerkrade is graag open en transparant over wie er subsidie ontvangt. Daarom publiceert de gemeente elk kwartaal (in april, juli, oktober en januari) een subsidieregister.

In het register staat welke burgers of organisaties subsidie hebben ontvangen voor welke activiteiten, welk bedrag zij hebben gekregen, of de subsidie incidenteel of structureel is en op grond van welke regeling de subsidie is verleend. 

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan burgers, verenigingen, bedrijven en andere organisaties om activiteiten te organiseren of projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan.

Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.

Subsidieregister Q4 2022

Download Excelbestand

DatumNaam ontvangerActiviteitBegrotings programmaAangevraagdVerleendSoort SubsidieGrondslag
BedragBedrag
04-10-22St. Openbare   bibliotheekActiviteitenprogramma   voor GeldwijzerwinkelSociaal Domein€ 40.375,00€ 40.375,00IncidenteelSubsidieverordening   Professionele Instellingen gemeente Kerkrade
05-10-22St. Jan Baptist   schoolProject 'Samen   1.000.000'Sport, cultuur en   recreatie€ 750,00€ 750,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
05-10-22GaiaZoo Kerkrade BVGAIA   Educatieprogramma deelname voor middenbouw scholenSociaal Domein€ 900,00€ 900,00IncidenteelLokaal Educatieve   Agenda 2022-2023
12-10-22Natuurlijk persoonSubsidie   buurtactiviteit St. Hubertuslaan 1 oktober 2022Sport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
14-10-22FurosKennismakingslessenSport, cultuur en   recreatie€ 1.900,00€ 633,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
14-10-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit St.   HubertuslaanSport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
20-10-22Achilles TopViva la Vida runSport, cultuur en   recreatie€ 7.500,00€ 7.500,00IncidenteelBeleef Kerkrade
24-10-22Natuurlijk persoonBuurtfeestSport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
25-10-22Stichting VolkstoneelHuurbijdrage Theater   KerkradeSport, cultuur en   recreatie€ 2.700,00€ 2.700,00IncidenteelBeleidsregel   Tegemoeting Huisvestingskosten
26-10-22Natuurlijk persoonActiviteitensubsidie   Halloween Activiteti Op de BossenSport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
26-10-22Natuurlijk persoonActiviteitensubsidie   Halloween Activiteti buurt VinkSport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
26-10-22Natuurlijk persoonActiviteitensubsidie   Halloween Activiteit LauraparkSport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
27-10-22Karnevalsvereniging   BurgerlustWaarderingssubsidie   intocht Sinterklaas EygelshovenSport, cultuur en   recreatie€ 750,00€ 750,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
28-10-22Natuurlijk persoonNieuwjaarsborrel De   DirigentSport, cultuur en   recreatie€ 216,00€ 216,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
28-10-22Natuurlijk persoonHalloweenfeest De   VinkSport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
28-10-22Natuurlijk persoonHalloweenfeest   LauraparkSport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
28-10-22Natuurlijk persoonHalloweenfeest Op de   BossenSport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
08-11-22Stichting   Kinderopvang ParkstadSubsidie GBTSociaal Domein€ 69.257,00€ 69.257,00IncidenteelSubsidieverordening   Professionele Instellingen gemeente Kerkrade
08-11-22Onderwijsstichting   MovareSubsidie GBTSociaal Domein€ 159.366,16€ 159.366,16IncidenteelSubsidieverordening   Professionele Instellingen gemeente Kerkrade
09-11-22Hengelsportvereniging   DentgenbachWaarderingssubsidieSport, cultuur en   recreatie € 500,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
09-11-22Kon. Kerkraads   Mannenkoor St. LambertusBijdrage in   realisatie kunstwerk 150 jaar bestaanSport, cultuur en   recreatie€ 3.000,00€ 3.000,00IncidenteelArtikel 4:23 lid 3   onder d Awb
10-11-22harmonie St.   Aemiliaan bleijerheideExtra   activiteitensubsidie Harmonie St. Aemiliaan BleijerheideSport, cultuur en   recreatie€ 1.250,00€ 1.250,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
10-11-22Harmonie St. Caecilia   EygelshovenExtra   activiteitensubsidie Harmonie St. Caecilia EygelshovenSport, cultuur en   recreatie€ 750,00€ 750,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
10-11-22Harmonie St. Jozef   KaalheideExtra   activiteitensubsidie Harmonie St. Jozef KaalheideSport, cultuur en   recreatie€ 1.250,00€ 1.250,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
10-11-22Harmonie St.   Philomena ChevremontExtra   activiteitensubsidie Harmonie St. Philomena ChevremontSport, cultuur en   recreatie€ 1.250,00€ 1.250,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
10-11-22Harmonie Ste.   Marie-GrachtExtra   activiteitensubsidie Harmonie Ste. Marie-GrachtSport, cultuur en   recreatie€ 1.250,00€ 1.250,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
10-11-22Muziekvereniging St.   Callistus TerwinselenExtra   activiteitensubsidie Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus TerwinselenSport, cultuur en   recreatie€ 1.250,00€ 1.250,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
10-11-22Kerkraads fanfare   OrkestExtra   activiteitensubsidie Kerkraads Fanfare OrkestSport, cultuur en   recreatie€ 1.250,00€ 1.250,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
10-11-22Harmonie St. Caecilia   SpekholzerheideExtra   activiteitensubsidie Kon. Harmonie St. Caecilia SpekholzerheideSport, cultuur en   recreatie€ 1.250,00€ 1.250,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
10-11-22Koninklijk   Harmonieorkest KerkradeExtra   activiteitensubsidie Koninklijk Harmonieorkest KerkradeSport, cultuur en   recreatie€ 500,00€ 500,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
10-11-22Musica LimburgExtra   Activiteitensubsidie Musica LimburgSport, cultuur en   recreatie€ 500,00€ 500,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
22-11-22Achilles TopScholing   vrijwilligers technisch kaderSport, cultuur en   recreatie€ 675,00€ 225,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
24-11-22Natuurlijk persoonSubsidie   buurtactiviteit Samen West Beter 23 december 2022Sport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
25-11-22Buurtvereniging Samen   West BeterKerstactiviteitSport, cultuur en   recreatie€ 300,00€ 300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
29-11-22Achilles TopAbdycross 2023Sport, cultuur en   recreatie€ 16.500,00€ 15.000,00IncidenteelBeleidsregel   Evenementensubsidie
08-12-22Stichting Vrouwen   Heerlen ParkstadWaarderingssubsidie   Internationale VrouwendagSport, cultuur en   recreatie€ 1.000,00€ 500,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties Gemeente Kerkrade 2017
12-12-22Stichting   Kinderopvang ParkstadUitvoering   voorschoolse educatieSociaal Domein€ 1.359.463,00€ 1.359.463,00IncidenteelSubsidieverordening   Professionele Instellingen gemeente Kerkrade
13-12-22Kon. Kerkraads   Mannenkoor St. LambertusBijdrage in   jubileumactiviteiten 150 jaar bestaanSport, cultuur en   recreatie€ 10.250,00€ 10.250,00IncidenteelAlg.   Subsidieverordening Vrijwilligersorg. GK 2017, beleidsregel Act. Subsidie en   Teg.koming HK
13-12-22Parkstad Limburg   Theaters N.V.Exploitatiebijdrage   2023Sport, cultuur en   recreatie€ 865.919,75€ 865.919,75StructureelSubsidieverordening   Professionele Instellingen gemeente Kerkrade
29-12-22Stichting   Vasteloavends Museum KirchroaEenmalige bijdrage   2023Sport, cultuur en   recreatie€ 2.500,00€ 2.500,00IncidenteelArtikel 4:23 lid 3   onder d Awb
29-12-22ImpulsBijdrage project   SteunouderSociaal Domein€ 64.000,00€ 64.000,00IncidenteelSubsidieverordening   Professionele Instellingen gemeente Kerkrade
24-11-2022Italiaander B.VMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€ 695,70€ 695,70IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
21-12-2022gemeente   KerkradeMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein386.51386.51IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
21-12-2022gemeente   KerkradeMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein386.51386.51IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
21-12-2022gemeente   KerkradeMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein386.51386.51IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
21-12-2022gemeente   KerkradeMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein386.51386.51IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
12-8-2022Wellcoll Kerkrade   B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein679.3679.3IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
30-9-2022Protag Shoe Supply   B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein1,171.211,171.21IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
31-8-2022Sweet Corner VOFMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein215.26215.26IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
26-9-2022Italiaander B.VMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein681.04681.04IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
31-8-2022Sweet Corner VOFMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein215.26215.26IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
20-12-2022Schildersbedrijf   Bosch de BoerMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein481.13481.13IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
31-8-2022Sweet Corner VOFMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein215.26215.26IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
20-12-2022Schildersbedrijf   Bosch de BoerMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein481.13481.13IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
22-9-2022Jumbo Kerkrade-WestMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein599.65599.65IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
5-8-2022Chocolate Company   Specials B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein1,143.091,143.09IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
7-12-2022DP Boerma B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein232.48232.48IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
20-12-2022Schildersbedrijf   Bosch de BoerMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein481.13481.13IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
5-10-2022Vonca B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein865.49865.49IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
15-11-2022Carwash KerkradeMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein739.69739.69IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
7-9-2022Start People Diensten   B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein819.85819.85IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
20-12-2022Schildersbedrijf   Bosch de BoerMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein481.13481.13IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
26-9-2022Autoservice Dave   DikkenMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein347.68347.68IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
13-12-2022Stg. Werkcorporatie   Kerkrade D'r SjalterMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein751.52751.52IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
17-7-2022Balanz Facilitair   B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein776.73776.73IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
10-10-2022HesiMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein620.75620.75IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
5-10-2022Start EventsMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein1,171.211,171.21IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
10-8-2022RD4 Facilitair   Bedrijf B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein843.27843.27IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
22-11-2022Hema B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein813.72813.72IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
22-8-2022Balanz Facilitair   B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein493.12493.12IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
20-9-2022Vonca B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein819.85819.85IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
10-8-2022Jumbo Kerkrade-WestMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein351.36351.36IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
29-11-2022RD4 Facilitair   Bedrijf B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein843.27843.27IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
22-7-2022Auto Zuid-Limbug B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein1,147.791,147.79IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
17-8-2022Heidsjer Tref   PartycentrumMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein377.27377.27IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
27-12-2022Stg. Werkcorporatie   Kerkrade D'r SjalterMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein702.73702.73IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
27-12-2022Stg. Werkcorporatie   Kerkrade D'r SjalterMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein702.73702.73IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
5-7-2022Torpac Europe   B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein359.5359.5IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
25-10-2022Auto Onderdelen   Nederland B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein463.8463.8IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
27-12-2022Stg. Werkcorporatie   Kerkrade D'r SjalterMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein702.73702.73IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
5-8-2022Chocolate Company   Specials B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein824.52824.52IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet
8-12-2022Chocolate Company   Specials B.V.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein555.15555.15IncidenteelLoonkostensubsidie   Participatiewet

Subsidieregister Q3 2022

DOWNLOAD EXCELBESTAND

DatumNaam ontvangerActiviteitBegrotings programma Aangevraagd  Verleend Soort SubsidieGrondslag
 Bedrag  Bedrag 
24-05-22Stichting MeeSubsidie voor het jaar 2022Sociaal Domein  €          176.241,00StructureelSubsidieverordening Professionele Instellingen gemeente Kerkrade
05-07-22Brasserie BreezeVerhuis-, verbouwings- en vestigingskostenEconomie€ 10.000,00€ 10.000,00IncidenteelVerordening Stimuleringsregeling Kerkrade Centrum
06-07-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit PortbeemdenSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
06-07-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit NorbertushofSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
08-07-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit app. Complex PortbeemdenSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
08-07-22Stichting NorbertushofBuurtactiviteit Sport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
18-07-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteitSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
26-07-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit Dr. PoelsstraatSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
13-07-22Stichting Vrije Academie ZOMDeelname aan Zomerschool 2022Sociaal Domein €            1.250,00 €               1.250,00IncidenteelOnderwijs Achterstanden Beleid
18-07-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit Dir. PetersstraatSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
19-07-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit Dr. PoelsstraatSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
19-07-22Stichting Colonia i KirchroaColonia i KirchroaSport, cultuur en recreatie €          24.000,00 €            24.000,00IncidenteelBeleef Kerkrade
19-07-22HM EventcompanyMedammecour meets WMCSport, cultuur en recreatie €          20.000,00 €            20.000,00IncidenteelBeleef Kerkrade
19-07-22Stichting Vrije Academie ZOMBijdrage ten gevolge van geleden schade corona in 2021Sport, cultuur en recreatie €          30.455,00 €            30.455,00IncidenteelToetsingskader verdeling corona cultuurmiddelen professionele instellingen
05-08-22HLB van DaalEurode Omloop 2022Sport, cultuur en recreatie €          17.500,00 €            17.500,00IncidenteelBeleidsregel Evenementensubsidie
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer Orangerie Sociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer 't Höfke Sociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer NoaberhöfjeSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer De PompekelderSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer Ursulinenhof 2Sociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer D'r MaatkroamSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer HavenSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer De GrachtSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer TheaterpasssageSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer AtriumflatSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer Engerhof StübchenSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer't Jod Tsimmer Klein WinselenSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer SmidshofSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer 't SchipSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer Lindenlaan-LindenhofSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer OleanderhofSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer Op den DriesSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer complex Van GrondsveldstraatSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer De LindeSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer Past. StevensstraatSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer WesthoesSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer ChristinastraatSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer De CarboontjesSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Natuurlijk persoonBuurt/huiskamer St. Koningin v/d Vrede Witte ZustersSociaal Domein €                250,00 €                  250,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22SMK Parkstad en partnersBee You, bezige bijenSociaal Domein €            2.500,00 €               2.500,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
10-08-22Woonzorg Elisabeth StiftJeu de boulesbaanSociaal Domein €            2.500,00 €               2.500,00IncidenteelArt. 4:23 lid 3 onder d Awb
15-08-22D'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            7.687,00 €               7.500,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Karnevalsvereniging BurgerlustBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €          14.058,69 €               7.500,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Stichting CantaYoungBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            7.818,00 €               7.500,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Harmonie St. Aemiliaan BleijerheideBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €          13.086,88 €               7.500,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Kon. Harmonie Philomena ChevremontBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €          10.629,00 €               7.500,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Kerkraads Fanfare OrkestBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            6.029,00 €               6.029,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Harmonie St. Caecilia EygelshovenBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            2.250,00 €               2.250,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Kon. Harmonie St. Caecilia SpekholzerheideBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            3.808,00 €               3.808,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Harmonie St. Gregorius HaanradeBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            3.139,69 €               3.139,69IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Harmonie St. Jozef KaalheideBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            8.235,00 €               7.500,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Flobertschutterij Wilhelmina Bleijerheide en kruisboogschutterij St. Sebastianus BleijerheideBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            1.010,00 €               1.010,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Schutterij Sint Hubertus HaanradeBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            4.213,00 €               4.213,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Schutterij St. Michaël ChevremontBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            6.387,44 €               6.387,44IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Musica LimburgBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            5.728,18 €               5.728,18IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Toneelvereniging ExcelsiorBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €          10.194,63 €               7.500,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Toneelvereniging Frohsinn 1904Bijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            3.995,00 €               3.995,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Mannenkoor David SpekholzerheideBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €          11.015,75 €               7.500,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Gemengd Koor Con AmoreBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            1.025,00 €               1.025,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22K.K.M. St.LambertusBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €          10.424,00 €               7.500,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Vocaal Ensemble KerkradeBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            1.864,92 €               1.864,92IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
15-08-22Showkoor Nouveau VisageBijdrage uit Steumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021Sport, cultuur en recreatie €            5.515,00 €               5.515,00IncidenteelSteumaatregel Covid-19 Culturele Amateurkunst 2021
25-08-22Stichting VocallisWaarderingssubsidieSport, cultuur en recreatie €            1.000,00 €               1.000,00IncidenteelAlgemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
30-08-22Natuurlijk persoonSocial Event BosbergSport, cultuur en recreatie €                600,00 €                  600,00IncidenteelVie beleid
30-08-22Stichting ImpulsProject SteunouderSociaal Domein €          63.981,00 €            63.981,00IncidenteelSubsidieverordening Professionele Instellingen gemeente Kerkrade
02-09-22Kerkraads Symfonie OrkestNajaarsconcert in Theater KerkradeSport, cultuur en recreatie €                900,00 €                  900,00IncidenteelBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
09-09-22Parkstad Limburg Theaters en partnersCulturele opening Hub 2022Sport, cultuur en recreatie €          11.500,00 €            11.500,00IncidenteelEerder collegebesluit
14-09-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit HeiveldstraatSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
14-09-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit Jan Vermeerstraat en Pieter de HooghstraatSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
20-09-22KV BurgerlustWaarderingssubsidieSport, cultuur en recreatie €            2.000,00 €               2.000,00IncidenteelAlgemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
27-09-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit KloosterparkSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel Activiteitensubsidie
20-09-22Chen Li Heerlen B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                819,85 €                  819,85IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
17-08-22Heidsjer Tref Party centrumMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                377,27 €                  377,27IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
05-07-22Torpac Europe B.VMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                359,50 €                  359,50IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2019
22-09-22Jumbo Kerkrade WestMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                599,65 €                  599,65IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2020
22-09-22Jumbo Kerkrade WestMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                599,65 €                  599,65IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2021
07-09-22Start People Diensten B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                819,85 €                  819,85IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2022
10-08-22Jumbo Kerkrade WestMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                351,36 €                  351,36IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2023
17-07-22Balanz Facilitair B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                776,73 €                  776,73IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2024
12-07-22Stichting werkCorporatie KerkradeMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                483,17 €                  483,17IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2025
12-08-22Wellcoll Kerkrade B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                679,30 €                  679,30IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2026
26-09-22Italiaander B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                681,04 €                  681,04IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2027
26-09-22Italiaander B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                681,04 €                  681,04IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2028
26-09-22Italiaander B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                681,04 €                  681,04IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2029
26-09-22Italiaander B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                681,04 €                  681,04IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2030
20-09-22Please Connect B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                843,27 €                  843,27IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2031
10-08-22RD4 Facilitair Bedrijf B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                843,27 €                  843,27IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2032
22-07-22Auto Zuid-Limburg B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €            1.147,79 €               1.147,79IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2033
05-08-22Chocolate Company Specials B.V.Mensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €            1.143,09 €               1.143,09IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2034
05-08-22Chocolate Company Specials B.VMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                824,52 €                  824,52IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2035
31-08-22Sweet Corner VOFMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                215,26 €                  215,26IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2036
31-08-22Sweet Corner VOFMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                215,26 €                  215,26IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2037
31-08-22Sweet Corner VOFMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                215,26 €                  215,26IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2038
22-08-22Balanz Facilitair BVMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                493,12 €                  493,12IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2039
26-09-22Autoservice Dave DikkenMensen met een arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein €                347,68 €                  347,68IncidenteelVerordening loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 204

Subsidieregister Q2 2022

DOWNLOAD EXCELBESTAND

DatumNaam ontvangerActiviteitBegrotings programma Aangevraagd  Verleend Soort SubsidieGrondslag
 Bedrag  Bedrag 
04-04-22BC De KeizerOrganisatie NK RolstoelbiljartSport, cultuur en recreatie€ 1.030,00 €               1.300,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Activiteitensubsidie
04-04-22Stichting WikiWaarderingssubsidieSport, cultuur en recreatie€ 1.000,00 €               1.000,00Incidenteel subsidieBeleef Kerkrade
06-04-22Gemengd koor Con AmoreHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
06-04-22Vocaal Ensemble KerkradeHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
06-04-22Kon. Harmonie St. Caecilia SpekholzerheideHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
06-04-22Accordeonverening Accordia KerkradeHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
06-04-22Harmonie Ste Marie Kerkrade-GrachtHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
06-04-22Showkoor Nouveau VisageHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
06-04-22Kon. Harmonie St. Philomena ChevremontHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22CantaYoungHuurbijdrage Theater Kerkrade 26 juni 2022Sport, cultuur en recreatie€ 900,00 €                   900,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Gemengd Zangkoor St. Jozef KaalheideHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Mandoline Orkest NapoliHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Mannenkoor DavidHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Kerkraads Symfonie OrkestHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Gemengd koor SobornostHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Gemengd kerkelijk Zangkoor St. Johannes EygelshovenHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Kerkelijk Zangkoor RochusHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Musica LimburgHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Harmonie St. Caecilia EygelshovenHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie€ 1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
12-04-22Kerkraads Symfonie OrkestOrganisatie Kerkrade avond op 13 juli 2022Sport, cultuur en recreatie€ 3.000,00 €               3.000,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Activiteitensubsidie
12-04-22Internationaal Festival VocallisVerzoek om een financiële bijdrage Sport, cultuur en recreatie€ 750,00 €                   750,00Incidenteel subsidieArtikel 4:23 lid 3 sub d. Awb
12-04-22Stichting Leger des HeilsAdditioneel subsidie Ontmoetingsbus Leger des HeilsSociaal domein€ 8.450,00 €               8.450,00Incidenteel subsidieArtikel 4:23 lid 3 sub d. Awb
19-04-22Stichting ImpulsVoorschot subsidie 2022Sociaal domein€ 630.030,00 €          630.030,00Incidenteel subsidieBudgetairre ruimte gemeentelijke begroting 2022
25-04-22Marokkaanse Ouderenvereniging KerkradeOrganisatie IftarSport, cultuur en recreatie€ 500,00 €                   500,00Incidenteel subsidieArtikel 4:23 lid 3 sub d. Awb
29-04-22Van Loo EventsVrijheidsdiner FlexiforumSport, cultuur en recreatie€ 7.500,00 €               7.500,00Incidenteel subsidieBeleef Kerkrade
03-05-22Alzheimer Nederland afdeling Parkstad LimburgActiviteiten in 2022Sociaal domein €                300,00 €                   300,00Incidenteel subsidieArtikel 4:23 lid 3 sub d. Awb
03-05-22BC CosmosKennismakingslessenSport, cultuur en recreatie €                160,00 €                   160,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Activiteitensubsidie
16-05-22GOCOrganisatie veteranendag 2022Sport, cultuur en recreatie€ 3.500,00 €               3.500,00Incidenteel subsidieBeleef Kerkrade
17-05-22Buurtvereniging "Oude Maar"BuurtactiviteitSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                   300,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Activiteitensubsidie
18-05-22Kon. Harmonie Orkest KerkradeHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie €             1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
18-05-22Harm. St. Aemiliaan BleijerheideHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie €             1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
18-05-22Harm. St. Jozef KaalheideHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie €             1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
18-05-22Muziekvereniging St. Callistus TerwinselenHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie €             1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
18-05-22Kerkraads Fanfare OrkestHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie €             1.365,00 €               1.365,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
18-05-22Harm. St. Jozef KaalheideHuurbijdrage Theater Kerkrade Sport, cultuur en recreatie €                900,00 €                   900,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
19-05-22St. Muziekschool KerkradeHuurbijdrage Theater Kerkrade 10,11 en 12 juniSport, cultuur en recreatie€ 2.700,00 €               2.700,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Tegemoetkoming Huisvestingskosten
07-06-22SBO ArcadiaRealiseren schoolbibliotheekSociaal domein€ 10.000,00 €             10.000,00Incidenteel subsidieOnderwijs Achterstand Beleid
08-06-22St. Beeldentuin RolducRealisatie beeldentuinSport, cultuur en recreatie €          46.000,00 €               5.000,00Incidenteel subsidieArtikel 4:23 lid 3 sub d. Awb
13-06-22Natuurlijk persoonBuurtfeest v. GronsveldstraatSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                   300,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Activiteitensubsidie
13-06-22Watermill FoundationEurode Muziekdag 2022Sport, cultuur en recreatie€ 500,00 €                   500,00Incidenteel subsidieAlgemene Subsidie Verordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
13-06-22Stichting Limburgse VeteranendagLimburgse VeteranendagSport, cultuur en recreatie €                500,00 €                   500,00Incidenteel subsidieAlgemene Subsidie Verordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
14-06-22Nederlandse KegelfederatieOrganisatie Worldcup in EygelshovenSport, cultuur en recreatie €                750,00 €                   750,00Incidenteel subsidieAlgemene Subsidie Verordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
15-06-22Stichting Vier het LevenAanpak eenzaamheid onder ouderenSociaal domein €             1.250,00 €               1.250,00Incidenteel subsidieSubsidieverordening Professionele instellingen gemeente Kerkrade
16-06-22Natuurlijk persoonBuurtfeest Elisa Gracht Kerkrade-WestSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                   300,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Activiteitensubsidie
24-06-22Stiching Kirchroa Maat MuziekKFO Zommer FestivalSport, cultuur en recreatie €             2.235,00 €               2.235,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Activiteitensubsidie
24-06-22Natuurlijk persoonBuurtactiviteit EsdoornstraatSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                   300,00Incidenteel subsidieBeleidsregel Activiteitensubsidie
21-06-22St. Zomerschool KerkradeZomerschool activiteiten 2022Sociaal domein€ 45.700 €             45.700,00Incidenteel subsidieOnderwijs Achterstand Beleid
24-06-22BelastingdienstLoonkostensubsidieSociaal domein €                265,87 €                   265,87Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie Participatiewet
24-06-22Vonca BVLoonkostensubsidieSociaal domein €                943,33 €                   943,33Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie Participatiewet
24-06-22Jaro BVLoonkostensubsidieSociaal domein €                599,14 €                   599,14Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie Participatiewet
24-06-22Protag Shoe Supply BVLoonkostensubsidieSociaal domein €                460,16 €                   460,16Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie Participatiewet
24-06-22Balanz Facilitair BVLoonkostensubsidieSociaal domein €             1.163,73 €               1.163,73Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie Participatiewet
24-06-22McDonald'sLoonkostensubsidieSociaal domein €                399,58 €                   399,58Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie Participatiewet
24-06-22Jumbo Kerkrade-WestLoonkostensubsidieSociaal domein €                662,63 €                   662,63Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie Participatiewet
24-06-22Administratie en advieskantoor AstridLoonkostensubsidieSociaal domein €                358,93 €                   358,93Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie Participatiewet
24-06-22Auto Onderdelen Nederland BVLoonkostensubsidieSociaal domein €                455,55 €                   455,55Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie Participatiewet
30-06-22Stichting SteenvlinderRenovatie kloostervleugel PannesheideVolkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing €        300.000,00 €          300.000,00Incidenteel subsidieArtikel 4:23 lid 3 sub d. Awb

Subsidieregister Q1 2022

Download Excelbestand

DatumNaam ontvangerActiviteitBegrotings programma Aangevraagd  Verleend Soort SubsidieGrondslag
 Bedrag  Bedrag 
1-1-2022Accordeonvereniging  Accordia-KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              1.912,25 €               1.912,25StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022BC De KeizerStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                317,00 €                  317,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Biljartvereniging   Op Hoop Van ZegenStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Biljartvereniging W.H.C.Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                314,00 €                  314,00StructureelAlgemene Subsidieverordening   Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Badmintonclub   Cosmos '77Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                575,54 €                  575,54StructureelAlgemene Subsidieverordening   Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Basketbalvereniging   BC TitansStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                613,10 €                  613,10StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kerkraadse   Badmintonclub K.B.C. '67Structurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                559,64 €                  559,64StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Tafeltennisvereniging   T.T.V. Kerkrade '68Structurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Volleybal   Combinatie FurosStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              1.393,04 €               1.393,04StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022D'r   Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936Structurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €            10.160,00 €              10.160,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Karnevalsvereniging   BurgerlustStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              3.740,00 €               3.740,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Vasteloavends   Verain Kirchroa WestStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              3.740,00 €               3.740,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Cliëntenraad sector werk en inkomen KerkradeStructurele   subsidie 2022Sociaal   Domein €            11.500,00 €              11.500,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   CantaYoungStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €            20.000,00 €              20.000,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   EuriadeStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €          250.000,00 €              25.000,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Kamermuziek LimburgStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €            25.000,00 €              25.000,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Orgelkring KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              5.000,00 €               5.000,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kerkraadse   Schaak VerenigingStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Dialektverain   Kirschröadsjer PlatStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   D'r Wauwel Dialektverein Kirchroa West 1980Structurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022I.V.N.   afdeling KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              1.000,00 €               1.000,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022V.   V. N. afdeling Parkstad-MiddenStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              2.100,00 €               2.100,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Marokkaanse   Oudervereniging KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                800,00 €                  800,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Centrale voor   OuderenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.575,00 €               1.575,00StructureelAlgemene Subsidieverordening   Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Dekenale   Koorkring KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Federatie   van Kerkraadse Schutterijen en SchietverenigingenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Klankstadfederatie   KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.835,00 €               1.835,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Speeltuinen KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.715,00 €               1.715,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Bijzonder in BewegingStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €              2.325,00 €               2.325,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Gehandicaptenzorg De KaboutersStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €                390,00 €                  390,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   RadarStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €              3.402,00 €               3.402,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Vereniging   voor Gehandicapten Kerkrade Samen SterkStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €              3.500,00 €               3.500,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022De   Zonnebloem regio Kerkrade - LandgraafStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €                750,00 €                  750,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022EHBO   - vereniging ChevremontStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Nederlandse   Rode kruis, afd. KerkradeStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €                750,00 €                  750,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022R.K.   EHBO - vereniging BleijerheideStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Nazorg Hartpatienten Kerkrade - LandgraafStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Harmonie   St. Aemiliaan BleijerheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              5.576,47 €               5.576,47StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Harmonie   St. Caecilia EygelshovenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              5.466,17 €               5.466,17StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Harmonie   St. Gregorius HaanradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              5.230,71 €               5.230,71StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Harmonie   St. Jozef KaalheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              5.338,71 €               5.338,71StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Harmonie   St. Philomena ChevremontStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              5.609,61 €               5.609,61StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Harmonie   Ste. Marie-GrachtStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              5.267,27 €               5.267,27StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kerkelijke   Muziekvereniging St. Callistus TerwinselenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              3.957,94 €               3.957,94StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kerkraads   Fanfare OrkestStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              4.050,52 €               4.050,52StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kon.   Harmonie St. Caecilia SpekholzerheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              3.957,94 €               3.957,94StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Koninklijk   Harmonieorkest KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              5.198,13 €               5.198,13StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Politiekapel   LimburgStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              3.859,64 €               3.859,64StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022E.K.H.   Goudwinde KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                700,00 €                  700,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022H.S.V.   Ons GenoegenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Eygelshoven Door De Eeuwen HeenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.350,00 €               1.350,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Fontes RodensesStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.575,00 €               1.575,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Historische Kring KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                450,00 €                  450,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Koempels van de DomanialeStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              2.500,00 €               2.500,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Jeugdkoor   De Zanglijsters EygelshovenStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                669,00 €                  669,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Jongerenkoor   KaalheideStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                453,00 €                  453,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Jeugdvereniging   AKO ChevremontStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              3.070,00 €               3.070,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Popmuziek ParkstadStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              5.250,00 €               5.250,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Gemengd   Kerkelijk Zangkoor St. Johannes EygelshovenStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                698,00 €                  698,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Gemengd   Kerkelijk Zangkoor St. Jozef KaalheideStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                698,00 €                  698,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kerkelijk   Zangkoor St. Caecilia Kerkrade CentrumStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                698,00 €                  698,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kerkelijk   Zangkoor St. PetrusStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                698,00 €                  698,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kerkelijk   Zangkoor St. Rochus SpekholzerheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                698,00 €                  698,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Dekenaal   Centrum KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                715,00 €                  715,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Dekenaal   Centrum KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              8.613,00 €               8.613,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Dekenaal   Centrum KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                430,00 €                  430,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Protestantse   ParkstadgemeenteStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                858,00 €                  858,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kerkraads   Symfonie OrkestStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              7.910,00 €               7.910,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Slachtofferhulp   Nederland, werkgebied ZuidoostStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €            10.500,00 €              10.500,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning KerkradeStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €            10.000,00 €              10.000,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Mandoline-Orkest   Napoli KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.703,60 €               1.703,60StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Regionaal   Comité Unicef KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                375,00 €                  375,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Oranje Comité EygelshovenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.642,00 €               1.642,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Voorheen Oranjevereniging KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              8.369,00 €               8.369,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Bejaardenvereniging   TerwinselenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                405,60 €                  405,60StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Dames   en herens Sociëteit OvadaStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Dames-   en herensociëteit HaanradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                380,40 €                  380,40StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Dames   en herensociëteit Hoofdstraat / OranjestraatStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022K.V.V.   De ZonStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                472,80 €                  472,80StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Ontspanningsclub   D'r BemdStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                418,20 €                  418,20StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Ouderen   en gepensioneerden Sociëteit St. LambertusStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Ouderensociëteit   ElbereveldStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                405,60 €                  405,60StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Ouderensociëteit   GrachtStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                485,40 €                  485,40StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Sociëteit   BleijerheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                426,60 €                  426,60StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Sociëteit   HeilustStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                472,80 €                  472,80StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Sociëteit   Ons Genoegen HopelStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                409,80 €                  409,80StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Sociëteit   PompekelderStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Bewonersgroep LaethofStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022K.B.O.   Limburg Afdeling KerkradeStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €              1.100,00 €               1.100,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Seniorenraad KerkradeStructurele   subsidie 2022Sociaal Domein €            15.000,00 €              15.000,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Atletiekvereniging   Achilles - Top KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.701,21 €               1.701,21StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Landelijke   Rijvereniging Groene-Vallei-RuitersStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                343,51 €                  343,51StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Ponyclub   Galop KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                593,76 €                  593,76StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Handboogschutterij   Willem TellStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €                315,00 €                  315,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Schietvereniging   De Treffers '78Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Schietvereniging   Palet '79Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Flobert   schutterij Wilhelmina BleijerheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                632,82 €                  632,82StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Flobert-schutterij   Prins HendrikStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                632,82 €                  632,82StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kruisboogschutterij   St. Hubertus KaalheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                696,48 €                  696,48StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Kruisboogschutterij   St. Sebastianus BleijerheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                456,62 €                  456,62StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Schutterij   Sint Hubertus HaanradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                654,04 €                  654,04StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Schutterij   St. Michaël ChevremontStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                738,92 €                  738,92StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Schutterij   St. Sebastianus SpekholzerheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.033,22 €               1.033,22StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Scouting   Gregor Brokamp Groep KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              4.212,78 €               4.212,78StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Scouting   St.Hubertus TerwinselenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.705,59 €               1.705,59StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Scoutinggroep   St. Willibrord KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              3.536,07 €               3.536,07StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Scouting   EygelshovenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              3.680,61 €               3.680,61StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Musica   LimburgStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.448,60 €               2.448,60StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   De MolenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.162,00 €               2.162,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Eurode Speeltuin BerenbosStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.162,00 €               2.162,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Speeltuin De EechStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.162,00 €               2.162,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Speeltuin EendrachtStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.162,00 €               2.162,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Speeltuin Heidscher HöfjeStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              2.162,00 €               2.162,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Speeltuin HeilustStructurele   subsidie 2022Sport,   cultuur en recreatie €              2.162,00 €               2.162,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Speeltuin PrickbosStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.162,00 €               2.162,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Speeltuin StadsparkStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.162,00 €               2.162,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Sportstichting   KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              5.500,00 €               5.500,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Lawn   Tennisclub Dentgenbach '79Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                700,39 €                  700,39StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022T.C.   Laura EygelshovenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                708,97 €                  708,97StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Tennisclub   Kerkrade '54Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.437,84 €               1.437,84StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Volkstoneel KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.312,00 €               1.312,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Toneelvereniging   ExcelsiorStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.312,00 €               1.312,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Toneelvereniging   Frohsinn 1904Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.312,00 €               1.312,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Gymnastiek   Vereniging BalansStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              3.868,68 €               3.868,68StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Sportvereniging   EygelshovenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                713,42 €                  713,42StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Judo   Club Arashi NullandStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.226,75 €               1.226,75StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Judovereniging   Hei-Sei-DoStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                877,17 €                  877,17StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Judovereniging   Nippon BleijerheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                406,95 €                  406,95StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Judovereniging   TerwinselenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.085,47 €               2.085,47StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Stichting   Jodokay NikanshiteStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.142,76 €               1.142,76StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Taekwondo   en Hapkido vereniging Cheon KwonStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                751,99 €                  751,99StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022F.C.   Kerkrade - WestStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              3.284,30 €               3.284,30StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022K.V.C.   OranjeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.339,84 €               2.339,84StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Laura   - Hopel Combinatie Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.621,72 €               2.621,72StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022R.K.T.S.V.   TerwinselenStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.655,78 €               1.655,78StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022R.K.V.V.   ChevremontStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.312,30 €               2.312,30StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Sporting   H.A.C.Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.061,84 €               1.061,84StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Chevremonts   Mannenkoor 1912Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.483,09 €               2.483,09StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Gemengd   Koor Con AmoreStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.645,13 €               1.645,13StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022K.K.M.   St.LambertusStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.056,79 €               2.056,79StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Mannenkoor   David SpekholzerheideStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              2.551,70 €               2.551,70StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Showkoor   Nouveau VisageStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.805,22 €               1.805,22StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022SobórnostStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.553,65 €               1.553,65StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Vocaal   Ensemble KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.462,17 €               1.462,17StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Z.V.V.   Rood WitStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Zaalvoetbalclub   HolzStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Zaalvoetbalvereniging   F.C. Fortuna '71Structurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                300,00 €                  300,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022O.W.S.V.   de PoolduikersStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                808,50 €                  808,50StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Zwemvereniging   Eurode KerkradeStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                700,90 €                  700,90StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-1-2022Zwemsport   ParkstadStructurele   subsidie 2022Sport, cultuur   en recreatie €                409,00 €                  409,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
4-1-2022Coöperatie 't   WesthoesCompensatie   financieel nadeel Jaarrekening 2020Sport, cultuur en recreatie €            24.077,00 €              24.077,00IncidenteelOvereenkomst Gemeente   en Coöperatie 't Westhoes
4-1-2022St. Kinderopvang   ParkstadUitvoering   Beweegschool in schooljaar 2021-2022Sociaal domein  €            74.772,00 €              74.772,00IncidenteelSubsidieverordening   Professionele instellingen Gemeente Kerkrade
5-1-2022St. Kinderopvang   ParkstadVVE ThuisSociaal domein  €              6.652,80 €               6.652,80IncidenteelBeleid Vroegtijdige   Aanpak ontwikkelingsachterstanden
14-1-2022Appartementencomplex   CarboonpleinBuurtactiviteitSport, cultuur en recreatie €                300,00 €                  300,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
18-1-2022St. Kinderopvang   ParkstadVVE Programma   SpeelpleinenSociaal domein  €            44.330,00 €              44.330,00IncidenteelBeleid Aanpak   ontwikkelingsachterstanden bij jonge peuters
26-1-2022VC FurosKennismakingslessen   voor groepen 4,5+6 Kerkraads POSport, cultuur en recreatie €                619,00 €                  619,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
31-1-2022Sport en   Cultuurstichting EygelshovenHuursubsidie 2022Sport, cultuur en recreatie €  €              28.677,80IncidenteelTarievennota 1998
1-2-2022Zwemsport   ParkstadAanvraag   structurele subsidie zwemsport in verenigingsverbandSport, cultuur   en recreatie  €                  409,00StructureelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
1-2-2022Sporting   H.A.C.Gebruik   complex jeugd Roda JCSport, cultuur   en recreatie €              1.600,00 €                  800,00Incidenteel 
7-2-2022Stichting   PlusBekostiging   lokale omroep 2022Sport, cultuur   en recreatie €            71.649,00 €              33.197,37IncidenteelMediawet
8-2-2022Kerkraads Symfonie   OrkestHalfvastenconcerten   in Theater KerkradeSport, cultuur en recreatie €              1.800,00 €               1.800,00IncidenteelBeleidsregel   Huisvestingskosten
8-2-2022Stichting   Kamermuziek LimburgJubileumactiviteitenSport, cultuur   en recreatie €            13.000,00 €              12.000,00IncidenteelBeleidsregel   Evenementensubsidie
16-2-2022Laura-Hopel   CombinatieDe   Vrienden van LHC LiveSport, cultuur   en recreatie €              1.000,00 €               1.000,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
22-2-2022St.   Vrije Academie ZOMInzet   combinatiefunctionarisSport, cultuur   en recreatie  €              35.500,00IncidenteelBrede Regeling   Combinatiefunctionaris
22-2-2022St.   Muziekschool KerkradeInzet   combinatiefunctionarisSport, cultuur   en recreatie  €              18.500,00IncidenteelBrede Regeling   Combinatiefunctionaris
24-2-2022Toneelvereniging   ExcelsiorJubileumactiviteitenSport, cultuur   en recreatie €              3.000,00 €               6.000,00IncidenteelBeleidsregel   Activiteitensubsidie
25-2-2022Kirchroadsjer   Sjpaskloeb Sjun JekEvenement   vasteloavend i KirchroaSport, cultuur   en recreatie €            52.260,00 €              52.260,00IncidenteelBeleef Kerkrade
7-3-2022Stichting   CatharinahoesCompensatie gevolgen   corona maatregelenSport, cultuur en recreatie €            13.665,00 €              13.665,00IncidenteelSteunmaatregel   tegemoetkoming meerkosten Covid-19 besturen gemeenschapshuizen
7-3-2022Stichting   SjtaaterhoesCompensatie gevolgen   corona maatregelenSport, cultuur en recreatie €            25.000,00 €              25.000,00IncidenteelSteunmaatregel   tegemoetkoming meerkosten Covid-19 besturen gemeenschapshuizen
14-3-2022Crombacher   MuzikantenCompensatie   gevolgen corona maatregelenSport, cultuur   en recreatie €              4.000,00 €               4.000,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
15-3-2022Stichting   Botanische TuinIn   stand houding tuinSport, cultuur   en recreatie €            68.810,00 €              68.810,00IncidenteelSubsidieverordening   Professionele instellingen Gemeente Kerkrade
15-3-2022St.   CantaRodeVerhoging   structureel subsidieSport, cultuur   en recreatie €            40.000,00 €              26.250,00IncidenteelAlgemene   Subsidieverordening Vrijwilligersorganisatie Kerkrade 2017
28-3-2022Harmonie   St. Gregorius HaanradeHuursubsidie   2022Sport, cultuur   en recreatie €              1.365,00 €               1.365,00IncidenteelBeleidsregel   Huisvestingskosten

Subsidieregister Q4 2021

Download Excelbestand

DatumNaam ontvangerActiviteitBegrotings programmaAangevraagd bedragVerleend bedragSoort SubsidieGrondslag
30-9-2021St. Limburgse VeteranendagLimburgse VeteranendagSport, Cultuur en Recreatie € 500Incidentele subsidie   (waarderingssubsidie)Algemene subsidieverordening   Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
1-10-2021Chocolaterie Bruns   V.O.F.Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€    1.990,86€ 1.991Incidentele SubsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
4-10-2021Atletiekvereniging   Achilles TopAbdijcross 2022Sport, Cultuur en   Recreatie€    15.000,00€ 16.100Incidentele SubsidieBeleidsregel   Evenementen
7-10-2021BS De SchakelAanschaf basispakket   en trainingen van LOGO3000Onderwijs€    11.397,20€ 5.699Incidentele SubsidieVVE beleid
15-10-2021Achilles   TopViva la Vida RunSport, Cultuur en   Recreatie€    6.000,00€ 6.000,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   evenementensubsidie
18-10-2021St.   Kamermuziekensemble HeliconJubileumconcertSport, Cultuur en   Recreatie € 2.000,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Activiteitensubsidie
19-10-2021KSONajaarsconcertSport, Cultuur en   Recreatie€ 900,00€ 900,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
19-10-2021St.   Muziekschool KerkradeBijdrage   ten gevolge van geleden schade Corona in 2021Sport,   Cultuur en Recreatie€    25.036,97€    25.036,97Incidentele SubsidieToetsingskader   verdeling corona cultuurmiddelen voor de professionele instellingen
19-10-2021Karnevalsvereniging   BurgerlustIntocht   SinterklaasSport,   Cultuur en Recreatie€ 750,00€ 750,00Incidentele   subsidie (waarderingssubsidie)Algemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
20-10-2021St. Openbare   bibliotheek KerkradeBijdrage ten gevolge   van geleden schade Corona in 2021Sport, Cultuur en   Recreatie€    53.585,00€    53.585,00Incidentele SubsidieToetsingskader   verdeling corona cultuurmiddelen voor de professionele instellingen
21-10-2021KSONieuwjaarsconcertSport,   Cultuur en Recreatie€ 900,00€ 900,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
21-10-2021Bewoners   rondom LauraparkBuurtactiviteitSport,   Cultuur en Recreatie€ 300,00€ 300,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Activiteitensubsidie
26-10-2021Kerkraads   Fanfare OrkestHuurbijdrage   accommodatieSport,   Cultuur en Recreatie€    1.365,00€ 1.365,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
26-10-2021St.   WMCJubileumconcert   (concert geannuleerd ivm corona)Sport,   Cultuur en Recreatie€    10.000,00€ 3.000,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Activiteitensubsidie
27-10-2021KosterbendBuurtactiviteitSport,   Cultuur en Recreatie€ 300,00€ 300,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Activiteitensubsidie
8-11-2021Parkstad Limburg   Theaters N.V.Bijdrage ten gevolge   van geleden schade Corona in 2021Sport, Cultuur en   Recreatie€    203.333,00€    203.333,00Incidentele SubsidieToetsingskader   verdeling corona cultuurmiddelen voor de professionele instellingen
9-11-2021Stichting Bibliotheek   Kerkrade e.o.Empowermenttrainingen   2022Sport, Cultuur en   Recreatie€    25.982,00€    25.982,00Incidentele SubsidieSubsidieverordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
9-11-2021Harmonie St.   Aemiliaan BleijerheideExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€    1.650,00€ 1.650,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Kerkraads Fanfare   OrkestExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€    1.250,00€ 1.250,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Koninklijk   Harmonieorkest KerkradeExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€ 500,00€ 500,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Harmonie St. Caecilia   EygelshovenExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€ 750,00€ 750,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Harmonie St. Caecilia   SpekholzerheideExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€    1.250,00€ 1.250,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Harmonie St. Jozef   KaalheideExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€    1.250,00€ 1.250,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Harmonie Ste Marie   GrachtExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€    1.250,00€ 1.250,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Harmonie St.   Philomena ChevremontExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€    1.250,00€ 1.250,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Muziekvereniging St.   Callistus TerwinselenExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€    1.250,00€ 1.250,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Musica LimburgExtra   activiteitensubsidieSport, Cultuur en   Recreatie€ 500,00€ 500,00Incidentele SubsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
9-11-2021Scouting St. Hubertus   TerwinselenTegemoetkoming   huisvestingskostenSport, Cultuur en   Recreatie€    2.450,50€ 2.450,50Structurele SubsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming Huisvestingskosten
9-11-2021Scouting   EygelshovenTegemoetkoming   huisvestingskostenSport, Cultuur en   Recreatie€    8.502,40€ 8.502,40Structurele SubsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming Huisvestingskosten
9-11-2021Scouting Gregor   BrokampTegemoetkoming   huisvestingskostenSport, Cultuur en   Recreatie€    6.644,00€ 6.644,00Structurele SubsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming Huisvestingskosten
9-11-2021Scouting St.   Willibrord BleiijerheideTegemoetkoming   huisvestingskostenSport, Cultuur en   Recreatie€    7.676,00€ 7.676,00Structurele SubsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming Huisvestingskosten
10-11-2021P S I LOVE YOU weddinglandStimulering   ondernemerschap CentrumEconomie€    5.000,00€ 5.000,00stimulerings regelingVerordening   stimuleringsregeling Kerkrade 2019
22-11-2021Gem. Kerkelijk   Zangkoor St. Johannes EygelshovenHuurbijdrage   accommodatieSport, Cultuur en   Recreatie€    1.365,00€ 1.365,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
23-11-2021Stichting KOPSubsidiebijdrage   2022Onderwijs€    1.363.137,00€    1.363.137,00Structurele SubsidieBeleidsregels   Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie Kerkrade 2020
23-11-2021Stichting VAZOMWaarderingsbijdrageSport, Cultuur en   Recreatie-€    10.000,00Incidentele SubsidieSubsidieverordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
30-11-2021Stichting WMCSubsidiebijdrage 2022Sport, Cultuur en   Recreatie€    120.280,00€    120.280,00Structureel subsidieSubsidieverordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
1-12-2021Atletiekvereniging   Achilles TopScholing vrijwillig   technisch kaderSport, Cultuur en   Recreatie-€ 725,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Activiteitensubsidie
2-12-2021HALT   Team LimburgWerkplan preventie   2022Veiligheid€    27.856,00€    27.856,00Incidentele SubsidieOp basis van   begroting
13-12-2021Buurtvereniging Samen   West BeterBuurtactiviteitSport, Cultuur en   Recreatie€ 300,00€ 300,00Incidentele SubsidieBeleidsregel   Activiteitensubsidie
21-12-2021Stichting Openbare   Bibliotheek Kerkrade eoSubsidiebijdrage 2022Sport, Cultuur en   Recreatie€    1.117.042,00€    1.191.160,00Structureel subsidieSubsidieverordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
21-12-2021Stichting   Muziekschool KerkradeSubsidiebijdrage   2022Sport,   Cultuur en Recreatie€    695.292,00€    709.198,00Structureel   subsidieSubsidieverordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
21-12-2021Stichting VAZOMSubsidiebijdrage 2022Sport, Cultuur en   Recreatie€    75.749,00€    77.264,00Structureel subsidieSubsidieverordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
21-12-2021Parkstad Limburg   Theaters N.V.Exploitatiebijdrage   2022Sport, Cultuur en   Recreatie €    765.919,75Structurele bijdrageSubsidieverordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
21-12-2021Mondriaan ZorggroepSubsidiebijdrage 2022Volksgezondheid en   milieu€    91.772,00€    89.012,00Structurele bijdrageSubsidieverordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
21-12-202111-11   KirchroaVergoeding i.v.m.   afgelasting openoing carnavalsseizoenSport, Cultuur en   Recreatie € 5.224,36Incidentele SubsidieBeleidsregel   evenementensubsidie

Subsidieregister Q3 2021

Download Excelbestand

DatumNaam ontvangerActiviteitBegrotings programmaAangevraagdVerleendSoort SubsidieGrondslag
BedragBedrag
1-5-2021Rouwette AutobandenMensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpenSociaal Domein€    1.516,86€ 1.516,86Incidenteel subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
22-6-2021Vonca BVMensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpenSociaal Domein€    4.044,93€ 4.044,93Incidenteel subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021Joy2workMensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpenSociaal Domein€    3.176,31€ 3.176,31Incidenteel subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021Koraalgroep St. AnnaMensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpenSociaal Domein€ 907,50€ 907,50Incidenteel subsidieVerordening loonkostensubsidie PW   Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021Melkveebedrijf   Eijssen VOFMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€    2.686,71€ 2.686,71Incidenteel subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021Protag Shoe Supply   BVMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€    1.701,60€ 1.701,60Incidenteel subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021St.   Openbare bibliotheek KerkradeActiviteitenprogramma   GeldwijzerwinkelSociaal   Domein€    29.239,84€    29.239,84Incidenteel   subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
5-7-2021Natuurlijk   persoonBewonersgroep   de CarboontjesSport,   Cultuur en Recreatie€ 300,00€ 300,00Incidenteel   subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
13-7-2021UWilt WerkMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€    1.361,28€ 1.361,28Incidenteel subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
13-7-2021Volleybalvereniging   FurosBeachvolleybal   evenementSport,   Cultuur en Recreatie€    8.000,00€ 8.000,00Incidenteel   subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
14-7-2021Natuurlijk   persoonBuurtactiviteitSport,   Cultuur en Recreatie€ 300,00€ 300,00Incidenteel   subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
14-7-2021Muziekvereniging   St. Callistus TerwinselenHuurbijdrage   accommodatieSport,   Cultuur en Recreatie€    1.365,00€ 1.365,00AccommodatiesubsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
14-7-2021Mandoline   orkest NapoliHuurbijdrage   accommodatieSport,   Cultuur en Recreatie€    1.365,00€ 1.365,00AccommodatiesubsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
20-7-2021Stichting   Leger des HeilsOntmoetingsbusSociaal   Domein€    69.100,00€    69.100,00Incidenteel   subsidieVerordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
21-7-2021Contact   Oud- en actief dienende mariniersHerdenkingsceremonie   d.d. 20 november 2021Sport,   Cultuur en Recreatie € 750,00Incidenteel   subsidie (waarderingssubs)Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
22-7-2021Stichting   Open UpEinde   lockdown EvenementSport,   Cultuur en Recreatie€    114.950,00€    114.950,00Incidenteel   subsidieVerordening   professionele instellingen gem. Kerkrade
1-8-2021Movare onderwijsstichtingMensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpenSociaal Domein€    1.429,35€ 1.429,35Incidenteel subsidieBeleidsregel   activiteitensubsidie
4-8-2021Exces wasserij/stomerijMensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpenSociaal Domein€    2.041,89€ 2.041,89Incidenteel subsidie? Algemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
10-8-2021Jumbo   Kerkrade-WestMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€ 980,13€ 980,13Incidenteel subsidieBeleidsregel   activiteitensubsidie
15-8-2021Auto Zuid-Limburg   BVMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€    3.335,13€ 3.335,13Incidenteel subsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
22-8-2021Stichting   Watermill FoundationEurode   Muziekdag 2021Sport,   Cultuur en Recreatie€    1.500,00€ 800,00Incidenteel   subsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
26-8-2021Stichting   WMC KerkradeBLOW   bij WMCSport,   Cultuur en Recreatie€    15.000,00€    15.000,00Incidenteel   subsidieVerordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
30-8-2021UWilt WerkMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€    2.144,01€ 2.144,01Incidenteel subsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligers organisaties gemeente Kerkrade 2017
1-9-2021UWilt WerkMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€    2.178,03€ 2.178,03Incidenteel subsidieBeleidsregel   Evenementensubsidie
16-9-2021Stichting   Volkstoneel KerkradeVoorstellingenSport,   Cultuur en Recreatie€    3.600,00€ 2.700,00Incidenteel   subsidieAlgemene   subsidieverordening Vrijwilligers organisaties gemeente Kerkrade 2017
22-9-2021Stichting   Klassieke Zomer ParkstadSpringplankconcert   FlexiforumSport,   Cultuur en Recreatie€ 300,00€ 300,00Incidenteel   subsidie (waarderingssubs)Algemene   subsidieverordening Vrijwilligers organisaties gemeente Kerkrade 2017
22-9-2021Harmonie   Ste. MarieHuurbijdrage   accommodatieSport,   Cultuur en Recreatie€    1.365,00€ 1.365,00AccommodatiesubsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
27-9-2021Start People BVMensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpenSociaal Domein€    2.940,36€ 2.940,36Incidenteel subsidieBeleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
28-09-21Accordeonvereniging Accordia-KerkradeBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€ 636,60€ 200,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Karnevalsvereniging   BurgerlustBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    21.471,98€ 7.500,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Stichting   D'r Wauwel Dialektverein Kirchroa West 1980Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€ 150,79€ 150,79Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Harmonie   St. Aemiliaan BleijerheideBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    17.450,00€ 7.500,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Harmonie   St. Caecilia EygelshovenBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    2.312,50€ 2.312,50Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Harmonie   St. Gregorius HaanradeBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    3.279,27€ 3.279,27Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Harmonie   St. Jozef KaalheideBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    4.095,00€ 4.095,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Harmonie   St. Philomena ChevremontBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    12.023,93€ 7.500,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Kon.   Harmonie St. Caecilia SpekholzerheideBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    10.305,00€ 7.500,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Stichting   Popmuziek ParkstadBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    11.006,41€ 7.500,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Kruisboogschutterij   St. Hubertus KaalheideBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    5.431,00€ 5.211,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Kruisboogschutterij   St. Sebastianus BleijerheideBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    5.500,00€ 2.000,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Schutterij   Sint Hubertus HaanradeBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    5.813,31€ 2.704,81Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Schutterij   St. Michaël ChevremontBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    17.354,34€ 5.554,34Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Schutterij   St. Sebastianus SpekholzerheideBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    11.842,72€ 7.500,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Schutterijen   Wilhelmina, St. Sebastianus en Prins HendrikBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    5.040,00€ 4.337,07Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Musica   LimburgBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    3.015,05€ 3.105,05Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Stichting   Volkstoneel KerkradeBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    12.483,49€ 7.500,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Toneelvereniging   ExcelsiorBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    7.842,17€ 7.500,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Toneelvereniging   Frohsinn 1904Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    8.464,00€ 7.089,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Chevremonts   Mannenkoor 1912Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    3.525,80€ 3.525,80Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Gemengd   Koor Con AmoreBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€ 477,00€ 477,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Showkoor   Nouveau VisageBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    8.600,00€ 6.600,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21Vocaal   Ensemble KerkradeBijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020Sport,   Cultuur en Recreatie€    1.680,00€ 1.680,00Incidenteel subsidieSteunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst