De gemeente Kerkrade is graag open en transparant over wie er subsidie ontvangt. Daarom publiceert de gemeente elk kwartaal (in april, juli, oktober en januari) een subsidieregister.

In het register staat welke burgers of organisaties subsidie hebben ontvangen voor welke activiteiten, welk bedrag zij hebben gekregen, of de subsidie incidenteel of structureel is en op grond van welke regeling de subsidie is verleend. 

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan burgers, verenigingen, bedrijven en andere organisaties om activiteiten te organiseren of projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan.

Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.

Subsidieregister Q3 2021

Download Excelbestand

Datum Naam ontvanger Activiteit Begrotings programma Aangevraagd Verleend Soort Subsidie Grondslag
Bedrag Bedrag
1-5-2021 Rouwette Autobanden Mensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpen Sociaal Domein €    1.516,86 € 1.516,86 Incidenteel subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
22-6-2021 Vonca BV Mensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpen Sociaal Domein €    4.044,93 € 4.044,93 Incidenteel subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021 Joy2work Mensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpen Sociaal Domein €    3.176,31 € 3.176,31 Incidenteel subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021 Koraalgroep St. Anna Mensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpen Sociaal Domein € 907,50 € 907,50 Incidenteel subsidie Verordening loonkostensubsidie PW   Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021 Melkveebedrijf   Eijssen VOF Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpen Sociaal Domein €    2.686,71 € 2.686,71 Incidenteel subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021 Protag Shoe Supply   BV Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpen Sociaal Domein €    1.701,60 € 1.701,60 Incidenteel subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
1-7-2021 St.   Openbare bibliotheek Kerkrade Activiteitenprogramma   Geldwijzerwinkel Sociaal   Domein €    29.239,84 €    29.239,84 Incidenteel   subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
5-7-2021 Natuurlijk   persoon Bewonersgroep   de Carboontjes Sport,   Cultuur en Recreatie € 300,00 € 300,00 Incidenteel   subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
13-7-2021 UWilt Werk Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpen Sociaal Domein €    1.361,28 € 1.361,28 Incidenteel subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
13-7-2021 Volleybalvereniging   Furos Beachvolleybal   evenement Sport,   Cultuur en Recreatie €    8.000,00 € 8.000,00 Incidenteel   subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
14-7-2021 Natuurlijk   persoon Buurtactiviteit Sport,   Cultuur en Recreatie € 300,00 € 300,00 Incidenteel   subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
14-7-2021 Muziekvereniging   St. Callistus Terwinselen Huurbijdrage   accommodatie Sport,   Cultuur en Recreatie €    1.365,00 € 1.365,00 Accommodatiesubsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
14-7-2021 Mandoline   orkest Napoli Huurbijdrage   accommodatie Sport,   Cultuur en Recreatie €    1.365,00 € 1.365,00 Accommodatiesubsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
20-7-2021 Stichting   Leger des Heils Ontmoetingsbus Sociaal   Domein €    69.100,00 €    69.100,00 Incidenteel   subsidie Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
21-7-2021 Contact   Oud- en actief dienende mariniers Herdenkingsceremonie   d.d. 20 november 2021 Sport,   Cultuur en Recreatie   € 750,00 Incidenteel   subsidie (waarderingssubs) Verordening   loonkostensubsidie PW Gemeente Kerkrade 2018
22-7-2021 Stichting   Open Up Einde   lockdown Evenement Sport,   Cultuur en Recreatie €    114.950,00 €    114.950,00 Incidenteel   subsidie Verordening   professionele instellingen gem. Kerkrade
1-8-2021 Movare onderwijsstichting Mensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpen Sociaal Domein €    1.429,35 € 1.429,35 Incidenteel subsidie Beleidsregel   activiteitensubsidie
4-8-2021 Exces wasserij/stomerij Mensen met een arbeidsbelemmering aan   het werk helpen Sociaal Domein €    2.041,89 € 2.041,89 Incidenteel subsidie ? Algemene   subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017
10-8-2021 Jumbo   Kerkrade-West Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpen Sociaal Domein € 980,13 € 980,13 Incidenteel subsidie Beleidsregel   activiteitensubsidie
15-8-2021 Auto Zuid-Limburg   BV Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpen Sociaal Domein €    3.335,13 € 3.335,13 Incidenteel subsidie Beleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
22-8-2021 Stichting   Watermill Foundation Eurode   Muziekdag 2021 Sport,   Cultuur en Recreatie €    1.500,00 € 800,00 Incidenteel   subsidie Beleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
26-8-2021 Stichting   WMC Kerkrade BLOW   bij WMC Sport,   Cultuur en Recreatie €    15.000,00 €    15.000,00 Incidenteel   subsidie Verordening   professionele instellingen gemeente Kerkrade
30-8-2021 UWilt Werk Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpen Sociaal Domein €    2.144,01 € 2.144,01 Incidenteel subsidie Algemene   subsidieverordening Vrijwilligers organisaties gemeente Kerkrade 2017
1-9-2021 UWilt Werk Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpen Sociaal Domein €    2.178,03 € 2.178,03 Incidenteel subsidie Beleidsregel   Evenementensubsidie
16-9-2021 Stichting   Volkstoneel Kerkrade Voorstellingen Sport,   Cultuur en Recreatie €    3.600,00 € 2.700,00 Incidenteel   subsidie Algemene   subsidieverordening Vrijwilligers organisaties gemeente Kerkrade 2017
22-9-2021 Stichting   Klassieke Zomer Parkstad Springplankconcert   Flexiforum Sport,   Cultuur en Recreatie € 300,00 € 300,00 Incidenteel   subsidie (waarderingssubs) Algemene   subsidieverordening Vrijwilligers organisaties gemeente Kerkrade 2017
22-9-2021 Harmonie   Ste. Marie Huurbijdrage   accommodatie Sport,   Cultuur en Recreatie €    1.365,00 € 1.365,00 Accommodatiesubsidie Beleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
27-9-2021 Start People BV Mensen met een   arbeidsbelemmering aan het werk helpen Sociaal Domein €    2.940,36 € 2.940,36 Incidenteel subsidie Beleidsregel   Tegemoetkoming huisvestingskosten
28-09-21 Accordeonvereniging Accordia-Kerkrade Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie € 636,60 € 200,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Karnevalsvereniging   Burgerlust Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    21.471,98 € 7.500,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Stichting   D'r Wauwel Dialektverein Kirchroa West 1980 Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie € 150,79 € 150,79 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Harmonie   St. Aemiliaan Bleijerheide Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    17.450,00 € 7.500,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Harmonie   St. Caecilia Eygelshoven Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    2.312,50 € 2.312,50 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Harmonie   St. Gregorius Haanrade Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    3.279,27 € 3.279,27 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Harmonie   St. Jozef Kaalheide Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    4.095,00 € 4.095,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Harmonie   St. Philomena Chevremont Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    12.023,93 € 7.500,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Kon.   Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    10.305,00 € 7.500,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Stichting   Popmuziek Parkstad Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    11.006,41 € 7.500,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Kruisboogschutterij   St. Hubertus Kaalheide Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    5.431,00 € 5.211,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Kruisboogschutterij   St. Sebastianus Bleijerheide Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    5.500,00 € 2.000,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Schutterij   Sint Hubertus Haanrade Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    5.813,31 € 2.704,81 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Schutterij   St. Michaël Chevremont Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    17.354,34 € 5.554,34 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Schutterij   St. Sebastianus Spekholzerheide Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    11.842,72 € 7.500,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Schutterijen   Wilhelmina, St. Sebastianus en Prins Hendrik Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    5.040,00 € 4.337,07 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Musica   Limburg Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    3.015,05 € 3.105,05 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Stichting   Volkstoneel Kerkrade Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    12.483,49 € 7.500,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Toneelvereniging   Excelsior Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    7.842,17 € 7.500,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Toneelvereniging   Frohsinn 1904 Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    8.464,00 € 7.089,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Chevremonts   Mannenkoor 1912 Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    3.525,80 € 3.525,80 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Gemengd   Koor Con Amore Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie € 477,00 € 477,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Showkoor   Nouveau Visage Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    8.600,00 € 6.600,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst
28-09-21 Vocaal   Ensemble Kerkrade Bijdrage ten gevolge van gelden   schade Corona in 2020 Sport,   Cultuur en Recreatie €    1.680,00 € 1.680,00 Incidenteel subsidie Steunmaatregel ten gevolge van   Covid-19 voor de culturele amateurkunst