De vastgestelde nota Toekomstig coffeeshopbeleid Kerkrade heeft twee belangrijke pijlers.

Eén is het toestaan van maximaal drie coffeeshops. De tweede pijler is de handhaving.

Met het toestaan van drie locaties (oktober 2001) is ook een strenger handhavingsbeleid in werking getreden. Nadat op 23 januari 2002 de gedoogbeschik­kingen aan de coffeeshops in de Grensstraat, Hammolenweg en Veldhofstraat afgege­ven zijn, is de handhaving verder aangescherpt.

Inmiddels is de locatie aan de Grensstraat gesloten en is het aantal coffeeshops tussentijds vastgesteld op twee.

Meldpunt drugsoverlast

De gemeente Kerkrade heeft een meldpunt drugsoverlast. Dit is te bereiken via telefoonnummer 045-5676300 en e-mail drugsoverlast@kerkrade.nl