Noodverordening zinkgat Franciscanerstraat

Op 23 juli 2020 zijn er een zinkgat en wegverzakking geconstateerd voor het pand gelegen aan de Franciscanerstraat 6, 6A, 6B en 6C te Kerkrade.

De burgemeester heeft op 21 december 2020 gebruik gemaakt van haar bevoegdheid ex artikel 176 Gemeentewet om ter beperking van gevaar voor personen een noodverordening uit te vaardigen.

De noodverordening verbiedt eenieder om het perceel aan de Franciscanerstraat te betreden of zich aldaar te bevinden vanaf de inwerkingtreding van de verordening.

In de bijlage bij de noodverordening kunt u zien op welk gebied de noodverordening van toepassing is.

Bekijk hier de volledige Noodverordening zinkgat Franciscanerstraat Kerkradelink naar pdf bestand van 21 december 2020.