Pagina opties

Groter

Bestuur en organisatie

Hoe werkt het gemeentebestuur?

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en stelt het beleid vast. Het college voert dat beleid uit. De raad controleert het college.

Het gemeentebestuur werkt dus ongeveer hetzelfde als onze regering. De gemeenteraad is te vergelijken met de Tweede Kamer en het college is te vergelijken met het Kabinet.

Organisatie

Bekijk het organogram van de gemeente, adviesraden en verbonden partijen van de gemeente.

Meer over de organisatie

Beleid

Lees alles over de structuurvisie van de gemeente, verschillende verordeningen en beleidsregels, en bekijk de gemeentelijke begroting.

Naar het beleid van de gemeente