Bestuurlijke aanbesteding functie Hulp bij Huishouden (HbH)

Hulp bij het Huishouden is erg belangrijk. Het draagt er toe bij dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom sluit de gemeente contracten met aanbieders die deze ondersteuning bieden. Inwoners kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de hulp op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het college van B&W heeft besloten om de contracten met de huidige aanbieders voor Hulp bij het Huishouden (Ambulante Thuiszorg, Buurtdiensten, MeanderGroep en Tzorg) met 1 jaar te verlengen (tot 1 januari 2025). Ook nieuwe aanbieders kunnen hun diensten aanbieden.

Vragen

Overweegt u een contract met de gemeente Kerkrade aan te gaan en heeft u vragen hieromtrent? Neem dan contact op met Marie-Therese Bindels-Counotte of Femke Scheuerman (beleidsmedewerkers Domein Burger) via telefoonnummer 14 045 of per mail via marie-therese.bindels-counott@kerkrade.nl of f.scheuerman@kerkrade.nl

We gaan graag met u in gesprek. Het is handig als u voorafgaand aan een gesprek kennisneemt van de inhoud van de basis- en deelovereenkomst.