Hulp bij het Huishouden is erg belangrijk. Het draagt er toe bij dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom sluit de gemeente contracten met aanbieders die deze ondersteuning bieden. Inwoners kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de hulp op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De contracten met de huidige aanbieders (Ambulante Thuiszorg, Buurtdiensten, MeanderGroep en Tzorg) lopen af op 31 december 2022. Op 20 december 2022 heeft het college van B&W besloten om opnieuw een contract met deze aanbieders aan te gaan, op basis van bestuurlijke aanbesteding. Nieuwe contracten krijgen een looptijd van 1 jaar (het jaar 2023) met de optie van verlenging met 1 jaar. Ook nieuwe aanbieders kunnen hun diensten aanbieden.

Vragen

Overweegt u een contract met de gemeente Kerkrade aan te gaan en heeft u vragen hieromtrent? Neem dan contact op met Marie-Therese Bindels-Counotte of Femke Scheuerman (beleidsmedewerkers Domein Burger) via telefoonnummer 14 045 of per mail via marie-therese.bindels-counott@kerkrade.nl of f.scheuerman@kerkrade.nl

We gaan graag met u in gesprek. Het is handig als u voorafgaand aan een gesprek kennisneemt van de inhoud van de basis- en deelovereenkomst.