Organisatie

Kinderraad en kinderburgemeester


Ook kinderen mogen in de gemeente Kerkrade meedenken en meepraten over het beleid. Dat gebeurt via de kinderraad met als voorzitter de kinderburgemeester. 

Bewonersplatformen


Naast de adviesraden zijn er in de wijken de bewonersplatforms, die adviseren over wijkgerichte onderwerpen. Iedere wijk heeft zijn eigen bewonersplatform.

Verbonden partijen


Dit zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Meer informatie en een overzicht van alle verbonden partijen

Organisatiestructuur


Bekijk het organogram van de gemeente Kerkrade.