Organisatie

Een foto van de ingang van het Stadskantoor van de gemeente Kerkrade

Bewonersplatformen


Naast de adviesraden zijn er in de wijken de bewonersplatforms, die adviseren over wijkgerichte onderwerpen. Iedere wijk heeft zijn eigen Bewonersplatform:

Organisatiestructuur


Bekijk het organogram van de gemeente Kerkrade.

Verbonden partijen


Dit zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Meer informatie en een overzicht van alle verbonden partijen