In Bleijerheide (Kerkrade-Oost) werkten woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad de afgelopen jaren samen met in totaal 12 partijen aan het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate. 

Initiatiefnemers HEEMwonen en Gemeente Kerkrade hadden een gezamenlijke ambitie bij deze circulaire gebiedsontwikkeling: om de kwaliteiten van een gebied met leegstaande hoogbouwflats in Bleijerheide te hergebruiken voor de bouw van nieuwe woningen en de inrichting van de openbare ruimte. De materialen van twee leegstaande hoogbouwflats zijn hergebruikt voor de bouw van circa 130 nieuwe woningen en de inrichting van het openbaar gebied. De meeste bewoners hebben hier inmiddels hun thuis gevonden. Ook is er in het gebied een waterkringloop gerealiseerd.

Innovatieve gebiedsontwikkeling

SUPERLOCAL Super Circular Estate is een unieke gebiedsontwikkeling, omdat materialen en kwaliteiten werden hergebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en het openbaar gebied. Dat is vernieuwend in Nederland en Europa, getuige de € 5 miljoen Europese subsidie die SUPERLOCAL ontving.

Om te experimenteren met nieuwe technieken is er een partnerschap gevormd tussen 12 partijen: HEEMwonen, Dusseldorp infra, sloop en milieutechniek, Bouwbedrijven Jongen, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, Zuyd Hogeschool, VERAS, Gemeente Brunssum, Gemeente Landgraaf, Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad en Gemeente Kerkrade. SUPERLOCAL is een sleutelproject van IBA. De samenwerking binnen SUPERLOCAL gaf het gebied een stevige impuls op het gebied van economie, ruimte en samenleving. Als kers op de taart won SUPERLOCAL in 2020 ‘The Innovation in Politics Awards’ in de categorie ‘ecology’.

UIA-woningen

Het Expogebouw was een eerste test om te onderzoeken of het mogelijk is om woningen te maken van materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij de sloop van een flat. De kennis die is opgedaan, is daarna gebruikt in drie circulaire woningen: Feniks-3. Hiermee werd getest of woningen gemaakt konden worden van tenminste 90% hergebruikte materialen uit het projectgebied van SUPERLOCAL. Inmiddels zijn Meander, Impuls en het ontwerpersduo Schepers-Bosman gevestigd in deze woningen. 

Circulaire grondgebonden woningen 

In het gebied zijn daarna 15 circulaire levensloopbestendige woningen gerealiseerd. De lessen die zijn geleerd bij de bouw van de Feniks-3 woningen zijn gebruikt voor het ontwerp van deze 15 woningen. Deze woningen zijn dus een doorontwikkeling van de Feniks-3 woningen.

De wanden en vloeren van deze woningen zijn grotendeels gemaakt van het beton dat is vrijgekomen bij de sloop van de flat aan de Jonkerbergstraat. Mede daarom zijn het circulaire woningen. De bouwtijd is een stuk sneller dan bij andere woningbouwprojecten. Dat komt vooral doordat de betonnen wanden en vloeren compleet in een fabriek worden gemaakt. Op de bouwplaats worden deze vervolgens in elkaar gezet. Een manier van werken die ook zorgt voor minder overlast van de bouwwerkzaamheden voor omwonenden. 

Nieuwe flat Voorterstraat

Eén van de kwaliteiten van de voormalige hoogbouwflats waren de sociale structuren tussen bewoners. In de flat aan de Voorterstraat zijn 114 comfortabele appartementen gerealiseerd. De nieuwe bewoners hebben er begin 2022 hun intrek genomen. Op de begane grond is er ruimte voor bewoners en omwonenden om elkaar te ontmoeten.  Deze ruimten is in onderling overleg met de bewoners tot stand gekomen en ingericht. 

Waterkringloop

Ook het water in het SUPERLOCAL-gebied wordt hergebruikt. De komende jaren doen we ervaring op met een gesloten waterkringloop. Regenwater wordt opgevangen en gezuiverd tot drinkwater. Gebruikt water wordt lokaal gezuiverd en in de woningen zitten waterbesparende maatregelen. En tot slot wordt er ook nog nuttig gebruik gemaakt van het afvalwater.

Openbare ruimte

Gedurende de periode 2020 – 2023 is gefaseerd een schitterend park aangelegd. Dit nieuwe park is zo ingericht dat het bijdraagt aan de sociale structuren binnen de wijk. Een heerlijke groene plek met volop gelegenheid voor ontmoeting.

Het SUPERLOCAL-terrein in mei 2023

SUPERLOCAL wordt ondersteund door Europese subsidie van Urban Innovative Actions en Life, IBA Parkstad en Provincie Limburg. 

Het project SUPERLOCAL wordt mogelijk gemaakt door en in samenwerking met HEEMwonen, gemeente Kerkrade, Dusseldorp Infra, sloop en milieu, Stadsregio Parkstad Limburg, Bouwbedrijven Jongen, WML, Waterschapsbedrijf Limburg, IBA Parkstad, gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool en VERAS branchevereniging voor sloopaannemers.
Onderstaand de logo's van de 12 betrokken partijen.

Banner met logos partners SUPERLOCAL

Meer informatie over SUPERLOCAL is te vinden op de website van het project (externe link) en op Facebook(externe link)Twitter(externe link), en LinkedIn(externe link)