Op zaterdag 10 juli werden bij SUPERLOCAL in Bleijerheide twee nieuwe straten officieel geopend. 

Door de nieuwe indeling van het gebied met onder andere woningen, moesten er straten bij komen. De gemeente vroeg aan inwoners van Bleijerheide ideeën aan te dragen voor namen. De straatnamencommissie boog zich over de inzendingen en koos vier straten gebaseerd op de namen die veel werden ingebracht: Thijs Wöltgens, Nico Ploum, Paul Meijs en Wiel Coerver. Inmiddels zijn twee straten in gebruik: De Thijs Wöltgensstraat en de Nico Ploumstraat. De twee andere straten komen pas bij de bouw van de andere geplande (nieuwbouw)woningen. 
 
Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte/Volkshuisvesting) en tevens voorzitter van de straatnamencommissie: “Het was erg bijzonder om in het bijzijn van de familie van Nico Ploum en Thijs Wöltgens de opening te mogen verrichten door het symbolisch onthullen van de straatnaamborden. De beide heren hebben veel voor Kerkrade betekend en daarom hebben we ervoor gekozen om hen middels een straatnaam te eren. Thijs was natuurlijk burgemeester van Kerkrade, maar daarnaast ook vele jaren actief in de landelijke politiek namens de PvdA. Nico was de grootmeester van het Kerkraads dialect, maar ook een beroemde carnavalist. Zijn klassiekers zoals “Hot de Honder in d’r Sjtal” en “Kirchröadsjer Maedsjer” zijn tot de dag van vandaag aan onze Kerkraadse “vasteloavend” verbonden.”

Twee familieleden van Thijs Wöltgens staan links met een zojuist onthuld straatnaambord, twee familieleden van Nico Ploum staan rechts. De wethouder staat in het midden en applaudisseert

In het SUPERLOCAL-project in Bleijerheide worden zo veel mogelijk materialen van voormalige hoogbouwflats gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen en de aanleg van de openbare ruimte. Er komen 130 nieuwe betaalbare huurwoningen, een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners en omwonenden en een waterkringloop die regenwater opvangt en zuivert. SUPERLOCAL is een circulair bouwproject dat in het teken van duurzaamheid en bewonersparticipatie staat. Twaalf partijen werken samen: gemeente Kerkrade, HEEMwonen, WBL, WML, Veras, gemeente Brunssum, gemeente Landgraaf, Zuyd Hogeschool, Bouwbedrijven Jongen, Dusseldorp sloop en infra en de stadsregio Parkstad Limburg.

Banner met logos partners SUPERLOCAL