Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten. Klik op een project voor meer informatie.

 • Eenzaamheid

  De gemeente Kerkrade investeert volop in de aanpak van eenzaamheid onder inwoners van alle leeftijden. Het probleem is groter dan mensen vaak denken. De gemeente Kerkrade loopt voorop in de aanpak ervan.

 • euPrevent

  Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

 • Europees Sociaal Fonds/Duurzame inzetbaarheid

  De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Herinrichting en nieuwbouw gebied D’r Pool

  Op de plaats van het voormalige sportcomplex met zwembad D’r Pool, komen straks een geheel nieuwe aantrekkelijke woonomgeving. Vanaf september 2023 is gestart met de sloopwerkzaamheden van de bestaande gebouwen. Op de vrijkomende plek komen naar verwachting in 2025 dan luxe woonappartementen en stadswoningen in een aantrekkelijke groen parkachtige woonomgeving.

 • Ikgroenhet

  De gemeente Kerkrade heeft de werkzaamheden aan de realisatie van de recreatieve verbinding door het gebied Holzkuil afgerond. Deze verbinding is gerealiseerd als het IBA-project 2.9 "Ikgroenhet - herstel en aanleg van de recreatieve wandel- en fietsverbindingen".

 • Jeugdlintje

  Sinds 2011 wordt de gemeentelijke onderscheiding Jód Jedoa! uit aan jongeren van 6 tot en met 21 jaar die zich belangeloos en vrijwillig hebben ingezet voor de medemens in de gemeente Kerkrade.

 • Levensbomenbos Kerkrade

  In het Levensbomenbos Kerkrade kunt u als aandenken aan een bijzondere gebeurtenis een boom adopteren. Een bijzonder aandenken dat groeit en ieder jaar opnieuw opbloeit. Het levensbomenbos, de mooiste plaats voor een levende herinnering!

 • Samen Leven Kerkrade

  In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, GGD Zuid-Limburg, NOVIzorg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen.

 • Sanering schacht Willem II Domaniale Mijn

  In oktober 2022 is de sanering van schacht Willem II gestart. Op basis van onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, gepubliceerd in december 2016, is besloten regionaal een aantal maatregelen te nemen om de kans op mogelijke effecten van vroegere mijnbouw te beperken.

 • Vernieuwing Strijthagenweg

  De gemeente wil de Strijthagenweg gaan vernieuwen. Als alles volgens planning gaat, duren de werkzaamheden van september 2023 tot en met januari 2024.

 • Vie – Leven in beweging

  Met Vie – Leven in beweging werkt de gemeente Kerkrade samen met haar inwoners en maatschappelijke lokale en regionale partners aan gezondheid en vitaliteit. Het is een plek waar mensen voor elkaar zorgen, samen bewegen, van elkaar leren en samenwerken.

 • Zomerschool Kerkrade

  Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen zich helemaal uitleven met activiteiten zoals zingen, koken, sporten, dansen, fotograferen, mediteren, lezen en nog veel meer tijdens Zomerschool Kerkrade.