Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten. Klik op een project voor meer informatie.

 • Buitenring Parkstad

  De Buitenring wordt een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken.
 • Eenzaamheid

  De gemeente Kerkrade investeert fors in de aanpak van eenzaamheid onder haar inwoners. Het probleem is erkend en de gemeente Kerkrade loopt voorop in de aanpak ervan.
 • euPrevent

  Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!
 • Europees Sociaal Fonds/Duurzame inzetbaarheid

  De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Gebiedsontwikkeling Holzkuil

  In de aankomende periode vinden er werkzaamheden plaats in opdracht van de gemeente Kerkrade in het gebied Holzkuil, het open gebied gelegen tussen de Eygelshovergracht en de Tichelstraat.
 • Het Martin Buber

  De gemeente Kerkrade gaat er alles aan doen om weer volledig Voortgezet Onderwijs naar Kerkrade te halen. Er zijn plannen voor een openbare school voor VMBO-HAVO-VWO.
 • Ikgroenhet

  De gemeente Kerkrade heeft de werkzaamheden aan de realisatie van de recreatieve verbinding door het gebied Holzkuil afgerond. Deze verbinding is gerealiseerd als het IBA-project 2.9 "Ikgroenhet - herstel en aanleg van de recreatieve wandel- en fietsverbindingen".
 • Jeugdlintje

  Sinds 2011 wordt de gemeentelijke onderscheiding Jód Jedoa! uit aan jongeren van 6 tot en met 18 jaar die zich belangeloos en vrijwillig hebben ingezet voor de medemens in de gemeente Kerkrade.
 • Levensbomenbos Kerkrade groeit verder

  Na het Levensbomenbos op het plateau tussen de Hamstraat en Parallelweg worden nu ook een Levensbomenbos en een Levensbomenlaan geplant in het gebied Holzkuil. 
 • Reconstructie Heerlenersteenweg

  De gemeente Kerkrade heeft besloten de Heerlenersteenweg te reconstrueren. De verharding en de inrichting van de Heerlenersteenweg is verouderd. Ook de groenvoorziening (met name de bomen) heeft over het algemeen de einde van de levensduur bereikt.
 • Reconstructie Kaalheidersteenweg en Strijthagenweg (gedeeltelijk)

  De gemeente Kerkrade is voornemens om de komende jaren de Kaalheidersteenweg en de Strijthagenweg (gedeltelijk) gefaseerd te reconstrueren.
 • Reconstructie Locht

  De brug over het spoor bij De Locht is sinds medio 2018 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.Verkeer richting de Beitel kan omrijden via de Hamstraat (N300).
 • Reconstructie Ursulastraat

  De verharding en de inrichting van de Ursulastraat is verouderd. De gemeente Kerkrade heeft dan ook besloten om aansluitend aan de voortgang van het project Super Local de Ursulastraat te reconstrueren.
 • Reconstructie Vroenstraat

  De verharding en de inrichting van de Vroenstraat is verouderd. De gemeente Kerkrade heeft dan ook besloten om aansluitend aan de voortgang van het project Super Local de Vroenstraat te reconstrueren.
 • Rolduckerveld

  De komende jaren gaan we aan de slag met de buurt Rolduckerveld. En niet zomaar. In totaal zijn de partijen van plan om zo’n 110 miljoen euro te investeren in het gebied. De laatste jaren heeft Rolduckerveld het moeilijk.
 • Samen Leven Kerkrade

  In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, GGD Zuid-Limburg, NOVIzorg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen.
 • SUPERLOCAL

  In Bleijerheide (Kerkrade-Oost) werken woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad samen met in totaal 12 partijen aan het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate.
 • Vie – Leven in beweging

  Met Vie – Leven in beweging werkt de gemeente Kerkrade samen met haar inwoners en maatschappelijke lokale en regionale partners aan gezondheid en vitaliteit. Het is een plek waar mensen voor elkaar zorgen, samen bewegen, van elkaar leren en samenwerken.
 • Zomerschool Kerkrade

  Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen zich helemaal uitleven met activiteiten zoals zingen, koken, sporten, dansen, fotograferen, mediteren, lezen en nog veel meer tijdens Zomerschool Kerkrade. 
 • Zonnepanelenproject Parkstad

  U kunt nog steeds zonnepanelen aanschaffen met een lening van de gemeente Kerkrade. Ruim 1000 woningbezitters in Kerkrade gingen u al voor.