Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten. Klik op een project voor meer informatie.

 • Eenzaamheid

  De gemeente Kerkrade investeert fors in de aanpak van eenzaamheid onder haar inwoners. Het probleem is erkend en de gemeente Kerkrade loopt voorop in de aanpak ervan.

 • euPrevent

  Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!

 • Europees Sociaal Fonds/Duurzame inzetbaarheid

  De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • Gebiedsontwikkeling Holzkuil

  In de aankomende periode vinden er werkzaamheden plaats in opdracht van de gemeente Kerkrade in het gebied Holzkuil, het open gebied gelegen tussen de Eygelshovergracht en de Tichelstraat.

 • Herinrichting gebied D’r Pool

  Recreatiecomplex D’r Pool in Kerkrade-Centrum zal medio 2023 worden afgebroken. Op de plaats waar nu onder andere nog het zwembad ligt, komen appartementen en stadswoningen in een aantrekkelijke woonomgeving.

 • Het Martin Buber

  De gemeente Kerkrade gaat er alles aan doen om weer volledig Voortgezet Onderwijs naar Kerkrade te halen. Er zijn plannen voor een openbare school voor mavo-havo-vwo.

 • Ikgroenhet

  De gemeente Kerkrade heeft de werkzaamheden aan de realisatie van de recreatieve verbinding door het gebied Holzkuil afgerond. Deze verbinding is gerealiseerd als het IBA-project 2.9 "Ikgroenhet - herstel en aanleg van de recreatieve wandel- en fietsverbindingen".

 • Jeugdlintje

  Sinds 2011 wordt de gemeentelijke onderscheiding Jód Jedoa! uit aan jongeren van 6 tot en met 21 jaar die zich belangeloos en vrijwillig hebben ingezet voor de medemens in de gemeente Kerkrade.

 • Levensbomenbos Kerkrade

  In het Levensbomenbos Kerkrade kunt u als aandenken aan een bijzondere gebeurtenis een boom adopteren. Een bijzonder aandenken dat groeit en ieder jaar opnieuw opbloeit. Het levensbomenbos, de mooiste plaats voor een levende herinnering!

 • Reconstructie Groot Nullandstraat

  De gemeente Kerkrade is voornemens om na de Ursulastraat en de Vroenstraat ook de Groot Nullandstraat te reconstrueren.

 • Reconstructie Kaalheidersteenweg en Strijthagenweg (gedeeltelijk)

  De gemeente Kerkrade is voornemens om de komende jaren de Kaalheidersteenweg en de Strijthagenweg (gedeltelijk) gefaseerd te reconstrueren.

 • Reconstructie Op de Bossen fase 3

  De gemeente Kerkrade is voornemens in de wijk Op de Bossen een aantal straten te reconstrueren.

 • Reconstructie Ursulastraat

  De verharding en de inrichting van de Ursulastraat is verouderd. De gemeente Kerkrade heeft dan ook besloten om aansluitend aan de voortgang van het project Super Local de Ursulastraat te reconstrueren.

 • Reconstructie Vroenstraat

  De verharding en de inrichting van de Vroenstraat is verouderd. De gemeente Kerkrade heeft dan ook besloten om aansluitend aan de voortgang van het project Super Local de Vroenstraat te reconstrueren.

 • Rolduckerveld

  De komende jaren gaan we aan de slag met de buurt Rolduckerveld. En niet zomaar. In totaal zijn de partijen van plan om zo’n 110 miljoen euro te investeren in het gebied. De laatste jaren heeft Rolduckerveld het moeilijk.

 • Samen Leven Kerkrade

  In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, GGD Zuid-Limburg, NOVIzorg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen.

 • Sanering schacht Willem II Domaniale Mijn

  In oktober 2022 is de sanering van schacht Willem II gestart. Op basis van onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, gepubliceerd in december 2016, is besloten regionaal een aantal maatregelen te nemen om de kans op mogelijke effecten van vroegere mijnbouw te beperken.

 • SUPERLOCAL

  In Bleijerheide (Kerkrade-Oost) werken woningcorporatie HEEMwonen, gemeente Kerkrade en IBA Parkstad samen met in totaal 12 partijen aan het project SUPERLOCAL-Super Circular Estate.

 • Vie – Leven in beweging

  Met Vie – Leven in beweging werkt de gemeente Kerkrade samen met haar inwoners en maatschappelijke lokale en regionale partners aan gezondheid en vitaliteit. Het is een plek waar mensen voor elkaar zorgen, samen bewegen, van elkaar leren en samenwerken.

 • Zomerschool Kerkrade

  Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen zich helemaal uitleven met activiteiten zoals zingen, koken, sporten, dansen, fotograferen, mediteren, lezen en nog veel meer tijdens Zomerschool Kerkrade.