Een buurt die schoon, heel en veilig is. Het Wijkbeheer, dat deel uitmaakt van de afdeling Stedelijk Beheer, is uw aanspreekpunt voor het beheer en onderhoud van uw woonomgeving. Bij de medewerkers van Wijkbeheer kunt u onder meer terecht met vragen en meldingen op het gebied van straatverlichting, openbaar groen, fiets- en wandelpaden, straatwerk, riolering, zwerfvuil en gladheid.

Neem voor de afdeling Wijkbeheer contact op met de gemeente. U kunt ook zaken als een losse stoeptegel, zwerfvuil, achterstallig groenonderhoud of stankoverlast melden bij de gemeente (melding woon- en leefklimaat).

Clusterleiders

Er zijn drie clusterleiders Wijkbeheer die, samen met hun team, verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud in meerdere buurten. Op onderstaand kaartje kunt u zien welke clusterleider verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte in uw buurt.

Wijk Noord (Waubacherveld, Eygelshoven-kom, Hopel, Vink, Haanrade, Chevremont, Erenstein): G. Thewissen
Wijk Oost (Rolduckerveld, deel Centrum, Holz, Nulland, Bleijerheide): S. Leclair
WIjk West (Dentgenbach, deel Centrum, Kaalheide, Gracht, Terwinselen, Heilust, Spekholzerheide): M. Szalata

Verantwoordelijkheden Wijkbeheer

Riolering (inclusief huisaansluitingen), toegankelijke wegen, trottoirs en fietspaden, openbaar groen en bomen, hondenuitlaatplaatsen en uitvoering hondenbeleid, sportvelden, onkruidbestrijding

. Verder is het Wijkbeheer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van:

  • openbare speelvoorzieningen, banken e.d.
  • beken en lossingen
  • buitengebieden
  • begraafplaatsen
  • straatreiniging
  • gladheidsbestrijding
  • vijvers en fonteinen
  • kapellen en wegkruizen
  • straatnaamborden en huisnummers

Verder regelt Wijkbeheer zaken als: