Wat is het?

Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waartoe iedereen toegang heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Indien u van mening bent dat er iets niet in orde is in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden.

Hoe werkt het?

Voorbeelden van zaken die u kunt melden:

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen
 • overlast ongedierte (bijv. ratten)

Wat moet ik doen?

U kunt uw melding openbare ruimte tijdens kantooruren (maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur en vrijdag van 08.30-12.00 uur) telefonisch aan de gemeente doorgeven via het algemene nummer 14045.

U kunt de melding ook online indienen.

U kunt ook een melding openbare ruimte doen via de BuitenBeter app.Meer informatie vindt u op de website van BuitenBeter.

De gemeente zorgt voor het onderhoud van alle:

 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen;
 • pleinen;
 • voetpaden en fietspaden;
 • viaducten en rotondes;
 • speelplaatsen;
 • verkeerslichten;
 • verkeersborden en -tekens;
 • straatmeubilair zoals zitbanken;
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen.

Bij zeer dringende zaken buiten kantooruren, bijvoorbeeld bij acute sterke wateroverlast, kunt u bellen met het nummer van de politie (0900-8844). Gebruik dit nummer echter alleen in echte noodgevallen buiten kantooruren. De meldkamer van politie belt indien dit noodzakelijk is met de dienstdoende wachtdienstmedewerker van de gemeente. De wachtdienstmedewerker zal op zijn beurt actie ondernemen.

Straatverlichting

Werkt de straatverlichting in uw omgeving niet of is deze beschadigd dan kunt u dit rechtstreeks melden bij SPIE Infratechniek BV. Dit bedrijf verricht voor de gemeente Kerkrade het onderhoud aan de openbare verlichting. SPIE Infratechniek BV verhelpt het defect in de regel binnen 10 werkdagen tenzij het een ondergrondse kabelstoring betreft; deze wordt door SPIE Infratechniek BV doorgegeven aan Enexis. Herstel van dergelijke storingen nemen doorgaaans meer tijd in beslag.

Werkwijze:

 • Noteer het nummer (van boven naar beneden gelezen) dat op de betreffende lichtmast vermeld staat.
 • Geef de straatnaam en het lichtmastnummer door aan SPIE via het telefoonnummer 088 -94 50 850. Dit nummer is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 17.30 uur (uitgezonderd feestdagen).
 • Maak de melding zo compleet mogelijk door aan te geven wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld: lamp knippert, lamp brandt niet, meerdere lampen branden niet, armatuur hangt los, deurtje van mast is verwijderd of hangt los, lichtmast is aangereden enz..
 • Buiten kantooruren hoort u op dit nummer een meldtekst waarin in u wordt verzocht de eerstvolgende werkdag binnen kantooruren terug te bellen.
 • Uw melding kunt u ook per e-mail verzenden via het e-mailadres: service.zuid.infratechniek@spie.com

Hoe lang duurt het?

De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.