Het Kerkraadse college kent naast de burgemeester zes wethouders, verdeeld over 5,6 fte's.

Elke wethouder heeft verschillende beleidsterreinen waarvoor hij verantwoordelijk is. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. In Kerkrade telt de gemeenteraad 29 leden. Het college van burgemeester en wethouders opereert als een collectief, dat betekent dat ze samen verantwoordelijk zijn voor het door een ieder van hen gevoerde beleid.

Gemeentesecretaris Raph Stijns is het hoofd van de ambtelijke organisatie en staat het college ambtelijk bij. Hij is door het college benoemd.