Functie    

Wethouder

Contactgegevens

E-mailadres: j.schlangen@kerkrade.nl

Portefeuille    

  • Onderwijs
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Jeugdhulp
  • Sport
  • Weekmarkten en kermissen
  • Integrale aanpak wijkgericht werken
  • Cultuur
  • Wijkwethouder Noord

Nevenfuncties    

  • Bestuurslid 'Bijzonder in beweging' (onbezoldigd)

Politieke partij