Functie

 • Burgemeester

Contactgegevens

Portefeuille    

 • Openbare orde en veiligheid
 • Rampenbestrijding
 • Coördinatie Handhaving
 • Eurode en internationale zaken
 • PR en communicatie
 • AB/DB Parkstad Limburg

Nevenfuncties    

 • Voorzitter Jeugdfonds Cultuur Limburg (onbezoldigd)
 • Lid RvT Philharmonie Zuid Nederland (onbezoldigd)
 • Lid Adviescommissie Kansfonds (onbezoldigd)
 • Voorzitter Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg Vaals (onbezoldigd)
 • Lid bestuur Werkgevers Vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (onbezoldigd)
 • Lid Kuratoriumssitzung des Deutsch–Niederländischen Jugendwerkes (onbezoldigd)