Functie    

  • Wethouder

Contactgegevens

Portefeuille    

  • Economische zaken
  • Verkeer en vervoer
  • Openbare ruimte
  • Centrummanagement
  • Wijkontwikkeling
  • Wijkwethouder Noord

Nevenfuncties 

Ambtshalve  

  • 1e Plaatsvervangend Lid Algemeen Bestuur, Lid Bestuurscommissie Mobiliteit & Ruimte, en Lid Bestuurscommissie Economie & Toerisme Stadsregio Parkstad Limburg
  • Wethouder Straatnamencommissie

Niet ambtshalve

  • Vennoot The Book Community VOF (bezoldigd)

Politieke partij