Recreatiecomplex D’r Pool in Kerkrade-Centrum zal begin 2023 worden afgebroken. Op de plaats waar nu nog het zwembad ligt, komen appartementen en stadswoningen in een aantrekkelijke woonomgeving. Op de plek van het vroegere Atrium ziekenhuis wordt Vie gerealiseerd. In de toekomst zullen zich in Vie een zwembad, diverse sportverenigingen en zorginstanties vestigen. 

De gemeente heeft vier bureaus op het gebied van stedenbouw en architectuur gevraagd naar hun ideeën voor het gebied. Zij hebben alle vier een voorstel gemaakt waarin zij lieten zien hoe zij denken dat het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. Het ontwerp van Martens Willems & Humblé architecten sloot het beste aan bij de uitgangspunten en vragen die van te voren zijn opgesteld door de gemeente. Zoals het minimum aantal woningen, het type woningen, de parkeeroplossingen en de inrichting van het terrein. 

Dit ontwerp vormt de basis voor de verder uitwerking tot een stedenbouwkundig plan waarop alle onderdelen zoals gebouwen, groen, wegen, parkeerplaatsen en andere belangrijke zaken in worden opgenomen.
 

Ontwerp voor het gebied

Een tekening van een plattegrond van het gebied D'r Pool met de nieuwe bebouwing erin getekend

Aan de noordzijde van het plan, parallel aan de Engerweg, komt een langwerpig appartementengebouw. Aan de oostzijde op de plek van de achtertuinen van de woningen aan de Stationsstraat worden stadswoningen gerealiseerd die hier met hun achtertuinen op aansluiten.
Aan de Kapellaan is een vrijstaand kleinschalig gebouw met ‘Park-appartementen’ gepland. Voor het parkeren is een ondergrondse parkeergarage voorzien.

Door de appartementengebouwen en de stadswoningen te plaatsen rondom een ‘binnenterrein’ ontstaat een klein park en een verhoogd ‘terras’ boven de parkeergarage.

We willen de toekomstige bewoners straks de mogelijkheid bieden mee te denken in de inrichting hiervan. In het gebied ontstaan ook enkele looproutes die de Putgang, Kapellaan en Engerweg-Einderstraat met elkaar verbinden.  

Enkele impressies van het terrein:
Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Planning

  • Voorjaar 2022: opening nieuw zwembad Vie
  • Eind mei 2022: afronden stedenbouwkundig plan
  • Begin 2023: sloop van D'r Pool
  • Begin 2024: Start bouw nieuwe woningen

Planning onder voorbehoud

Hulp en advies van omwonenden

Bij het uitwerken van het stedenbouwkundig plan zijn de adviezen de omwonenden voor ons als gemeente van groot belang. Wij nodigen hen dan ook uit om op basis van dit ontwerp verder met ons mee te denken.

Wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl t.a.v. Charles Wolters.

Nieuwsberichten over de herinrichting van het gebied D'r Pool