Recreatiecomplex D’r Pool in Kerkrade-Centrum zal begin 2023 worden afgebroken. Op de plaats waar nu nog het zwembad ligt, komt ruimte vrij voor nieuwe woningen.

Gemeente Kerkrade is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen die nodig zijn voor de sloop van het oude gebouw en het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor het gebied. Op de plek die vrij komt, zullen nieuwe koopwoningen worden gebouwd. Dit zullen duurzame stadswoningen en appartementen zijn met eigen parkeergelegenheid.
De bedoeling is dat het gebied straks een nieuw, frisser, groener en moderner aangezicht krijgt. Een plek waar men prettig kan wonen, met alle voorzieningen van het centrum in de buurt.

Voorstel voor het gebied

De gemeente doet dit niet alleen. We hebben inmiddels vier bureaus op het gebied van stedenbouw en architectuur gevraagd naar hun ideeën voor het gebied. Zij maken alle vier een voorstel waarin zij ons laten zien hoe zij denken dat het gebied er in de toekomst uit kan gaan zien. De gemeente kiest in december één voorstel dat verder uitgewerkt zal gaan worden tot een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening die laat zien hoe een gebied eruit komt te zien en waar alle onderdelen, zoals woningen, groen, wegen en parkeerplaatsen op worden weergegeven.

Hulp en advies van omwonenden

Bij het uitwerken van dit plan zijn de hulp en adviezen van de bewoners van het gebied voor ons van groot belang. Zij zijn daarom ook uitgenodigd om mee te denken over hoe het terrein eruit moet komen te zien. Vanaf januari 2022 gaan we hiermee aan de slag. Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening / Wonen): “We krijgen steeds meer signalen dat er een grote vraag is naar kwalitatieve nieuwbouwwoningen in het centrum en op deze plek hebben we ruimte hiervoor. Ook de omwonenden zullen nadrukkelijk betrokken worden bij de plannen voor het gebied. Het gaat immers om hun leefomgeving.”

Planning

We verwachten dat het stedenbouwkundig plan rond mei 2022 klaar zal zijn. De sloop van het gebouw staat gepland voor begin 2023 en zal enkele maanden duren. De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe woningen zullen tot het najaar van 2023 duren. De bouw zal dan eind 2023 / begin 2024 van start gaan.

Een luchtfoto van het gebiede rondom dr Pool met daarin het groen en de bebouwing ingetekend