Samen met de bewoners werkt het gemeentebestuur van Kerkrade aan een leefbare stad.
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor Team Wijkontwikkeling.

Team Wijkontwikkeling onderhoudt nauw contact met bewoners en is veel in de wijk te vinden om de afstand tussen de overheid en de bewoners zo klein mogelijk te maken. Wijkontwikkeling brengt de bewoners, ondernemers, verenigingen, (sociale) partners, onderwijsinstellingen en de gemeente bij elkaar.

Samen met deze partijen werken we aan de leefbaarheid in de buurten. Heeft u een goed idee voor het verbeteren van de leefbaarheid in jouw buurt? Iedereen kan een aanvraag indienen. Vul het aanvraagformulier leefbaarheid in en stuur het naar de gemeente Kerkrade. 

Kerkrade bestaat uit drie wijken: Kerkrade-Noord, Kerkrade-Oost en Kerkrade-West.