De prijzen voor energie zijn hard gestegen. Huishoudens met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Deze energietoeslag is voor het betalen van hoge energiekosten. Meer dan 95% van onze inwoners die bij de gemeente de energietoeslag 2022 kunnen aanvragen, hebben dit inmiddels gedaan. “Maak er gebruik van, het is er voor u,” aldus wethouder John Roland.

De wethouder roept de inwoners op om een of zelfs meerdere aanvragen in te dienen. Wij raden u aan om het bedrag apart te zetten voor het betalen van de energierekening. Naast de energietoeslag zijn er ook nog andere voorzieningen om uw energierekening te betalen.

Voorschot 2022/2023

De aanvraag voor energietoeslag 2022 kunt u nog indienen tot 1 juli 2023. De energietoeslag 2022 geldt voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, die voldoen aan de voorwaarden voor de energietoeslag 2022. De huishoudens die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen en nog steeds voldoen aan de voorwaarden krijgen in april automatisch een voorschot van € 500 uitbetaald van de energietoeslag 2023. Daar hoeft u niets voor te doen. Hierover ontvangt u nog een brief.

Energietoeslag 2023

De energietoeslag voor 2023 kan nog niet worden aangevraagd. Het is nog niet bekend wanneer u deze aan kunt vragen. De Rijksoverheid werkt nog aan de wet die daarvoor nodig is. Als er meer bekend is over het aanvragen van de energietoeslag 2023 informeren wij u hierover.

Huishoudens die de € 500 als voorschot in april uitbetaald krijgen, komen na de zomer nog in aanmerking voor € 800 als ze aan de nieuwe voorwaarden voldoen. Huishoudens die het voorschot van € 500 niet hebben ontvangen, komen na de zomer in aanmerking voor € 1.300 als ze aan de nieuwe voorwaarden voldoen.

Tijdelijk Noodfonds Energie

Het komt voor dat u doet wat u kunt om energie te besparen, maar dat u de rekening nog steeds niet kunt betalen. Dan is er het Tijdelijk Noodfonds Energie. Vanuit dit fonds betalen de Rijksoverheid en energieleveranciers eventueel een deel van de energierekening.

Bijzondere bijstand energiekosten

Heeft u al een aanvraag ingediend bij het Tijdelijk Noodfonds Energie, en kunt u de energierekening nog steeds niet betalen? Dan kunt u bij onze gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand energiekosten als uw inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm.

Ook als u een afwijzing hebt gekregen van het Tijdelijk Noodfonds Energie, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand energiekosten als u voldoet aan de voorwaarden.

Geldwijzerwinkel

Heeft u hulp nodig voor het doen van een aanvraag of wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij de GeldWijzerWinkel Kerkrade aan het Martin Buberplein 21 in Kerkrade.

Kijk voor meer informatie ook op www.geldwijzerwinkel.nl(externe link).