Pagina opties

Groter

Rolduckerveld: Samen naar de toekomst

De komende jaren gaan we aan de slag met de buurt Rolduckerveld. En niet zomaar. In totaal zijn de partijen van plan om zo’n 110 miljoen euro te investeren in het gebied. De laatste jaren heeft Rolduckerveld het moeilijk.

Geluiden uit de buurt dat er iets moet gebeuren, hebben de corporaties Wonen Zuid en HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg ter harte genomen. Er spelen zaken als onveiligheid, armoede en eenzaamheid. De leefbaarheid is sterk terug gegaan in de buurt. De inwoners kunnen dus een flinke steun in de rug gebruiken. Ook zijn de woningen voor een deel verouderd en omdat Kerkrade steeds minder inwoners heeft, hebben we minder woningen nodig (maar wel kwalitatief goede woningen). Hierdoor staan huizen langer te koop en worden ze ook minder waard. Een grondig vernieuwd Rolduckerveld moet zorgen voor meer ruimte, groen en woonplezier.

Wat gaat er precies gebeuren?

Tussen de Ailbertuslaan en de Deken Deutzlaan (dit is het projectgebied) liggen zo’n 700 woningen waarvan een deel verouderd is. De twee flats aan de Zonstraat worden binnen enkele jaren gesloopt. Met alle bewoners zijn of worden gesprekken gevoerd hierover.

Ook de woningen van HEEMwonen in de Ailbertuslaan, Directeur Evertsstraat, Monseigneur van Gilsstraat en Hertogenlaan (58 t/m 76) worden naar verwachting over enkele jaren gesloopt. Om daarna nieuwe woningen te bouwen. Voorlopig verandert er niets voor de bewoners. Ze kunnen de komende jaren gewoon in hun huis blijven wonen. De plannen tot sloop staan vast zodra er een sloopbesluit is genomen.

Wonen Zuid wil de woningen van de flats aan de Zonstraat overkopen van de eigenaren en gaan verhuren. Gesprekken met eigenaren lopen nog. Enkele tientallen mensen hebben hun woning al verkocht. Over 15 jaar zullen deze flats ook gesloopt worden. Er komen in Rolduckerveld woningen voor terug, maar niet zoveel. Hierbij houden we vooraf rekening met voorzieningen, groen, zorg en hoe we de gezamenlijke ruimte inrichten. Dus hoe stemmen we alles zo op elkaar af dat er straks een mooie, vriendelijke en veilige buurt ontstaat. 

Wonen Zuid is bezig met het ontwikkelen van nieuwbouw in het noordelijk gebied langs de Roderlandbaan en op de plek waar nu de kerk de Blijde Boodschap staat. In eerste instantie gaat het om twee appartementencomplexen. Naar verwachting kan medio 2021 gestart worden met de bouw. Daarna volgen nog circa 64 reguliere (grondgebonden) woningen. In 2025 zal het noordelijk gebied dan gereed moeten zijn met nieuwe woningen, wegen en openbare voorzieningen.

Nieuwsbrief nummer 1 (November 2019)

Nieuwsbrief nummer 2 (Januari 2020)

Nieuwsbrief nummer 3 (Juli 2020)

Nieuwsbrief nummer 4 (November 2020)

Voor meer informatie volg Rolduckerveld ook op Facebook