Verkiezingen Europees Parlement 2024

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De volgende verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vindt plaats op 6 juni 2024.

Informatie voor burgers


Hier vindt u informatie met betrekking tot de stemlocaties, stempassen, en veel gestelde vragen.

Lees meer

Op wie kan ik stemmen 6 juni 2024? 


Welke partijen doen mee en met welke kandidaten? En wat zijn hun standpunten?

Lees meer

Europees Kiesrecht (y32) 


U woont in Nederland en heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). Daarom mag u zelf bepalen in welk EU-land u stemt.

Lees meer

Werken op het stembureau


Meer informatie over werken op het stembureau

Lees meer

Informatie voor politieke partijen


Meer informatie voor politieke partijen.

Lees meer >

Laatste nieuws  


Hier publiceren we het laatste nieuws en alle officiële mededelingen met betrekking tot de verkiezingen Europees Parlement op 6 juni 2024. 

Lees meer

Ondersteuningsverklaringen


 Lees mee