Model Y 32 (Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland)

U woont in Nederland en heeft de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). Daarom mag u zelf bepalen in welk EU-land u stemt voor de verkiezingen van het Europees Parlement: ofwel in Nederland (het EU-land waar u woont) ofwel in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft.

Als u ervoor kiest in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement, moet u zich hiervoor registreren bij uw gemeente. Hiervoor gebruikt u het registratieformulier: formulier Y 32. Via bijgevoegde link kunt u het formulier downloaden: Y32 formulier. Tevens is er een instructie in meerdere talen beschikbaar: Instructie.

Wilt u stemmen voor de Europese verkiezingen in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan hoeft u zich niet te registreren bij uw Nederlandse gemeente, tenzij u zich eerder al in Nederland heeft geregistreerd voor de Europese verkiezingen. In dat geval neemt u contact op met de Nederlandse gemeente waar u woont, om uw eerdere registratie Y 32 in te trekken. Informatie over eventuele eerdere registratie kunt u opvragen bij uw gemeente.

Wilt u in Nederland stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement en heeft u zich nog niet eerder geregistreerd? Vul dan, bij voorkeur in blokletters, formulier Y 32 in en retourneer het ingevulde en ondertekende formulier aan de gemeente met daarbij een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
Voor de Europees 
Parlementsverkiezing van juni 2024 moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 door  de gemeente zijn ontvangen.

Hieronder vindt u het retouradres:

Gemeente Kerkrade
Verkiezingen
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

of per mail: verkiezingen@kerkrade.nl.