Aan de Hammolenweg komt een tijdelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen. De opvang zal iets later openen dan eerder aangekondigd.

Vanaf 8 januari 2024 wordt de opvang gefaseerd in gebruik genomen voor maximaal 2 jaar. In totaal zullen er op locatie 72 wooneenheden komen voor de opvang van  in totaal 200 vluchtelingen. 

Start werkzaamheden

Op maandag 20 november starten we met de eerste voorbereidingen op het terrein. Daarna volgen grondwerkzaamheden, wordt een gedeelte van het terrein opgehoogd en worden aanpassingen gedaan voor de wooneenheden. Begin januari worden dan de wooneenheden geplaatst en worden de eerste vluchtelingen verwacht. Deze planning is onder voorbehoud en kan nog wijzigen door bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

Veiligheid, verkeer en uitstraling

Voor omwonenden hebben wij een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen gesteld over de veiligheid, de verkeerssituatie in de buurt en het aanzicht van de locatie. Dit nemen wij zeer serieus. We besteden daarom in de uitvoering van de opvang extra aandacht aan de aanbevolen routes voor transport, het toezicht op de locatie en eventuele bezoekers en de uitstraling van de tijdelijke bebouwing. Uiteraard zorgen wij continu voor de veiligheid van alle omwonenden.

Meer informatie

Meer weten over de opvang van Oekraïense vluchtelingen? Kijk dan op onze pagina Hulp aan Oekraïne.