Vlag van Oekraïne

We worden dagelijks geconfronteerd met de harde werkelijkheid van een oorlog aan de grens van Europa, in Oekraïne. We zien de gruwelijke beelden en worden diep geraakt door mensen die opeens vluchten voor hun eigen veiligheid. Dit laat ons ook in Kerkrade niet onberoerd. We spreken onze afschuw uit over deze daad van agressie. Vluchtelingen zijn welkom in Kerkrade. 

Deze pagina is bijgewerkt op 25 maart 2022. 

Opvang vluchtelingen in de gemeente

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg werkt samen met de 16 gemeenten aan een regionale, gecoördineerde opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten zorgen voor opvanglocaties, de veiligheidsregio zorgt voor het matchen van vraag en aanbod.

Op dit moment zijn er 2 locaties ingericht voor de eerste opvang van vluchtelingen, het MECC en sporthal Glanerbrook. Hier kunnen de vluchtelingen één of enkele nachten blijven. Vanuit deze doorstroomlocaties gaan zij naar een opvang voor de langere termijn. Dit wordt gecoördineerd door de veiligheidsregio. 

Opvanglocaties in Kerkrade

Op dit moment vangen wij vluchteling op bij Abdij Hotel Rolduc. Dit is een opvang voor een korte duur. Vanuit Rolduc krijgen de vluchtelingen een opvang voor de langere termijn (dit kan variëren van 1 maand tot 2 jaar).

De gemeente Kerkrade gaat met 3 partijen aan de slag om opvang voor de langere termijn te regelen. Er wordt gestart met het gereedmaken van 28 woningen. Afhankelijk van de bezetting per woning kunnen hier 70-90 Oekraïense vluchtelingen huisvesten. De woningen die worden aangeboden, zijn woningen die op dit moment het meest geschikt en gebruiksklaar zijn.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen echter tot gevolg hebben dat aanvullende locaties nodig zijn. Dat betekent dat we op dit moment geen locaties afschrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voormalig klooster aan de Hoofdstraat 20 te Kerkrade.

Vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in eigen huis

Heeft u al vluchtelingen in huis? Meld dit bij de gemeente.

Particulieren die vluchtelingen opvangen, worden opgeroepen zich te melden bij de gemeente. Vaak komen de vluchtelingen direct in huis en loopt dit niet via de veiligheidsregio. De gemeente verzorgt de registratie en biedt de noodzakelijke ondersteuning. Registreren kan via e-mailadres: vestigingen@kerkrade.nl

Vluchtelingen zonder asielvergunning opvangen
Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht hoeven niet meteen asiel in Nederland aan te vragen. Zij mogen hier 90 dagen zonder visum verblijven. De immigratie- en naturalisatiedienst (afgekort IND) gaat soepel om met deze termijn. Wanneer nodig verlengen zij deze 90 dagen tot 180 dagen.

Vluchtelingen met asielvergunning opvangen
Voor vluchtelingen met een asielvergunning (statushouders) is er een logeerregeling. Dit betekent dat vluchtelingen in de tijd dat zij wachten op woonruimte bij vrienden, familie of een gastgezin blijven. Zij hebben dan recht op basisvoorzieningen van het COA, zoals weekgeld en medische zorg.

Wil jij een of meer vluchteling(en) met asielvergunning opvangen? Meld je dan bij https://takecarebnb.org/gastgezin-signup/ . Deze organisatie bemiddelt tussen vluchtelingen en gastgezinnen.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen aan de gemeente over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne? Kijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat. 

Handige links

Er komen bij ons veel verschillende vragen binnen over allerlei zaken rondom deze oorlog. De vragen variëren van het doneren van spullen, opvang van vluchtelingen, aanmelden als vrijwilliger en allerlei andere zaken. 

In onderstaand overzicht de meest gevraagde telefoonnummers en instanties die hulp bieden op een rij:

Alleenreizende kinderen

Communiceren in het Oekraïens

Communicatiekaarten basisbehoeften/kinderen/elkaars taal leren 

Informatie van de rijksoverheid

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Meer informatie over gevolgen voor verblijf en aanvragen Oekraïners en Russen. 

Informatie voor vrijwilligers en hulpverleners

Hulplijn vluchtelingen, mogelijk in Oekraïens, Russisch of Engels

  • WhatsApp (voice-)bericht +31 648158053 

Hulp aan Oekraïense dieren

Online startpunt Oekraïense vluchtelingen
Platform voor Oekraïense vluchtelingen en iedereen die hen helpt in het Nederlands, Engels, Russisch en Oekraïens. 

Opvang vluchtelingen: woonruimte / gastgezin

Overzicht organisaties per categorie hulp/ondersteuning in Nederland (UNCHR)

Rode Kruis: aanmelden als vrijwilliger

Rode Kruis: vermiste familieleden

Tijdelijke bankrekening voor Oekraïners

VluchtelingenWerk
Huisvesting beschikbaar stellen, vrijwilliger worden, spullen doneren, werk aanbieden

Zorgverzekering en kosten

Zorgvergoeding

Goede doelen en inzamelingsacties

De gemeente Kerkrade neemt zelf geen initiatief voor het opzetten van acties.
Wij willen wel graag alle goede doelen en acties in Kerkrade onder de aandacht brengen. Goede doelen aanmelden kan via steunoekraine@kerkrade.nl

Statement gemeente Kerkrade

Als gemeente zijn we dankbaar voor de initiatieven die in de samenleving ontstaan. En we proberen deze initiatieven met raad en daad terzijde te staan. We noemen het initiatief van Natasia Boom die met vele vrijwilligers spullen inzamelt en op dit moment met een heel konvooi op weg is naar de grens met Oekraïne om mensen daar te hulp te staan. Door de bereidheid van Kerkraadse burgers om woonruimte ter beschikking te stellen, bieden zij vluchtelingen ook een rit naar Kerkrade aan. Het GOC* draagt hier nadrukkelijk aan bij. Wij spreken onze dankbaarheid uit naar hen die op welke wijze dan ook behulpzaam zijn om Oekraïners in deze donkere dagen terzijde te staan. 

Als symbolische steun is vandaag de Oekraïense vlag aan het raadhuis gehesen. Samen met het Oranje comité wordt een vredesdienst voorbereid waarmee de Kerkraadse gemeenschap haar solidariteit betuigt met het Oekraïense volk. We hopen op recht, rede en vrede.

Gemeenteraad gemeente Kerkrade

College B&W gemeente Kerkrade