Iedereen die met kinderen en jongeren tussen -9 maanden en 23 jaar te maken heeft, kan een signaal afgeven. Niet alleen personen die werken met jeugdigen, maar ook buurtbewoners die iets opmerken binnen de wijk. Elk signaal wordt beoordeeld door het Kernteam Preventie Jeugd voordat er actie ondernomen wordt.

Waarover gaat een signaal?

Een signaal is gericht op het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van de kinderen in de gemeente Kerkrade en:

 • het overstijgt gezin, wijk, organisatie en de individuele gemeente;
 • het betreft de doelgroep -9 maanden (dus voor de geboorte) tot en met 23 jaar;
 • het is gericht op het opvoeden en/of opgroeien van kinderen en jongeren.

  Iedereen in Kerkrade kan een signaal afgeven door een mail te sturen naar jeugdpreventie@kerkrade.nl.

  Wanneer geef je een signaal af?

  Voor het afgeven van een signaal worden de volgende vragen gesteld:

  • Wat is je zorg?
  • Op welke manier kom je het in de praktijk tegen?
  • Wat zie je concreet (cijfers, hoe vaak, wanneer)?
  • Met wie heb je al contact gehad en wat is al geprobeerd om de situatie te verbeteren?
  • Wat is het probleem waardoor het signaal niet of niet voldoende verbetert (geen voorzieningen, geen contact ouders, geen contact met organisaties)?
  • Wat zou moeten verbeteren?