Gemeente Kerkrade zet in op een toekomstbestendige mobiliteit in Kerkrade. Daarom heeft de gemeente een mobiliteitsplan opgesteld.

In dit plan kijken we verder dan alleen het oplossen van verkeerskundige knelpunten. We kijken ook naar vitaliteit, duurzaamheid, welzijn, economie, toerisme en recreatie. Dit doen we aan de hand van vier ambities, namelijk:

  • Vervoer is toegankelijk voor iedereen
  • Het stimuleren van gezond gedrag
  • Het verbeteren van verbindingen tussen wijken, centra en bedrijventerreinen
  • Een prettige en veilige leefomgeving

Wethouder Alexander Geers (Verkeer en Vervoer): “Met alleen het mobiliteitsplan zijn we er nog niet. Op basis van de vier ambities gaan we een uitvoeringsplan opstellen. In dit uitvoeringsplan staat welke maatregelen we de komende jaren gaan nemen om de vier ambities waar te maken.”

Ben jij benieuwd hoe het mobiliteitsplan van Kerkrade eruitziet? Ga dan naar Mobiliteit | Gemeente Kerkrade    

Leaflet met daarop de ambities en hoofdopgaven van het Mobiliteitsplan Kerkrade.
Leaflet bij Mobiliteitsplan Kerkrade