Het komende jaar gaat Kerkrade aan de slag met een nieuw Mobiliteitsplan.

Met dit plan geven we antwoord op de verschillende thema’s die spelen binnen de gemeente op het gebied van mobiliteit. Met mobiliteit bedoelen we het verplaatsen van personen en goederen in een gebied, en het gemak waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, een dagelijkse treinreis naar het werk of een bezoek aan vrienden of familie.

Waarom dit plan?

Het Mobiliteitsplan helpt ons om de plannen voor de toekomst vorm te geven en Kerkrade voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan plannen voor het verbeteren van de parkeerdruk in het centrum, de verkeersveiligheid rondom scholen of het stimuleren van actievere vervoerswijzen zoals lopen en fietsen.

In het Mobiliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld van hoe de gemeente Kerkrade er in de toekomst uitziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Vervolgens maken we een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het Mobiliteitsplan waar te maken.

Wilt u meedoen?

We zijn op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over of mee willen werken aan het Mobiliteitsplan. Heeft u wensen of ideeën die u met ons wilt delen? Dat kan op verschillende manieren:

  • Door enquêtes in te vullen.
  • Door deel te nemen aan een denktank.
  • Tijdens een van de wijkbezoeken.
  • Tijdens een van de inloopavonden.

Wanneer deze activiteiten plaatsvinden leest u in het nieuwsoverzicht onderaan deze pagina, op de gemeentelijke Facebookpagina en op de gemeentepagina in Via Kerkrade.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Mobiliteitsplan of wilt u zich aanmelden om mee te doen?
Neem gerust contact op met de gemeente Kerkrade via telefoonnummer 14 045. Of stuur een e-mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl