Met mobiliteit bedoelen we het verplaatsen van personen en goederen in een gebied, en het gemak waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, een dagelijkse treinreis naar het werk of een bezoek aan vrienden of familie.

Een goede mobiliteit is belangrijk voor het functioneren van onze samenleving. Daarom zet de gemeente Kerkrade in op een toekomstbestendige mobiliteit die verder gaat dan alleen het oplossen van verkeerskundige knelpunten.  

Mobiliteitsplan Kerkrade

Op 26 april heeft de raad het Mobiliteitsplan ‘Samen op weg in een gezond en bereikbaar Kerkrade’ van de gemeente Kerkrade vastgesteld. In dit plan kijkt de gemeente naar vitaliteit, duurzaamheid, welzijn, economie, toerisme en recreatie. Dit doen we aan de hand van vier ambities, namelijk:

•          Vervoer is toegankelijk voor iedereen

•          Het stimuleren van gezond gedrag

•          Het verbeteren van verbindingen tussen wijken, centra en bedrijventerreinen

•          Een prettige en veilige leefomgeving

Om de beschreven ambities uit te voeren, zetten we gefaseerd in op een zestal hoofdopgaven. Deze hoofdopgaven zijn:

  1. Investeren in fietsers, voetgangers en elektrisch vervoer
  2. Vergroten van de verkeersveiligheid op wegen en kruispunten
  3. Tegengaan vervoerarmoede en zorgen voor voldoende aanbod OV en deelmobiliteit
  4. Tegengaan van negatief verkeersgedrag en belonen van positief gedrag
  5. Specifieke aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid in schoolomgevingen
  6. Specifieke aandacht voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid van bedrijventerreinen en vrijetijdslocaties

Uitvoeringsplan mobiliteit

In het Mobiliteitsplan hebben we het toekomstbeeld geschetst van hoe de gemeente Kerkrade er in de toekomst uitziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Op dit moment zijn we bezig met het maken van een concreet uitvoeringsplan om het geschetste toekomstbeeld in het Mobiliteitsplan waar te maken. De verwachting is dat dit uitvoeringsplan in juni 2023 gereed zal zijn.