In Kerkrade hebben de organisaties MeanderGroep Zuid-Limburg, LEVANTOgroep, SGL, XONAR, Impuls, Radar, GGD Zuid-Limburg, NOVIzorg, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en de gemeente Kerkrade de handen ineengeslagen. Want door krachten te bundelen en mogelijkheden beter op elkaar af te stemmen, kan men meer betekenen voor de mensen die zorg en hulp nodig hebben.

Maar die samenwerking gaat verder dan alleen de hierboven genoemde professionele instellingen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de burgers van Kerkrade. "De één vindt het prettig anderen te helpen, de ander kan die hulp hard gebruiken", zegt Leo Jongen vanuit zijn rol als coördinerend wethouder Sociaal Domein.

Buurtkracht

Zelfredzaamheid, sociale contacten en mee kunnen blijven doen in de maatschappij zijn van groot belang voor ieder mens. Om mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten verblijven, maken de verschillende Kerkraadse (zorg)organisaties gebruik van elkaars kracht. Ze werken zoveel mogelijk samen, maar vragen ook van de burgers van Kerkrade hun bijdrage aan die samenwerking. Door als samenwerkende (zorg)organisaties burgers aan te spreken op hun eigen kracht en die te bevorderen, ontstaat er buurtkracht; deze informele zorg, zoals vrijwilligerswerk, zorgt er voor dat mensen mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Met meer sociale contacten en sociale samenhang tot gevolg.

Eigenlijk wisten we het al: samen staan we sterk! In Kerkrade wordt dit binnen 'Samen Leven' in de praktijk gebracht.

Samen Leven Journaal

In het 'Samen Leven Journaal' van april 2016 lichten álle betrokken partijen in interviews en artikelen de ontwikkelingen en mogelijkheden toe. Ook is te lezen welke rol de inwoners van Kerkrade in deze ontwikkeling spelen. Verder staan er praktische tips en belangrijke contactadressen gegeven in.

Edities Samen Leven Journaal

De digitale edities van het Samen Leven Journaal zijn terug te vinden via het webarchief van deze website(externe link)

Samen Leven film

Bekijk ook de Samen Leven Kerkrade film(externe link).

Voorbeelden samenwerking Samen Leven

De samenwerking tussen organisaties en de vrijwillige inzet van burgers gebeurt in Kerkrade al op verschillende manieren. 

Sociale wijkteams

Er zijn sociale wijkteams gevormd om ondersteuning te bieden aan individuele klanten, ook al hebben zij te kampen met complexe problemen.
Als medewerkers van de wijkteams gegevens uitwisselen, respecteren zij de privacy van de klanten. Dit is begin 2016 vastgelegd in het Convenant Samen Leven.

Boodschappenbus

Stichting Gehandicaptenzorg Limburg rijdt met personenbusjes haar cliënten naar de dagopvang en weer naar huis. In de tussentijd worden de busjes niet gebruikt, staan ze dus werkeloos op de parkeerplaats. Een inwoonster van Kerkrade bedacht dat het goed was dat ouderen zélf hun boodschappen zouden kunnen blijven doen, vervoerd en begeleid door vrijwilligers. De personenbusjes worden nu beschikbaar gesteld als boodschappenbus voor ouderen die slecht ter been zijn.

De samenwerking ziet er als volgt uit: SGL stelt de personenbusjes beschikbaar. De supermarkten Albert Heijn, Jumbo en PLUS zorgen voor een prettige ontvangst van de klanten. De theorie- en praktijktoets voor alle kandidaat chauffeurs heeft Rijschool De Langen verzorgd en Impuls Ouderenwelzijn Kerkrade coördineert de aanmeldingen en de ritten.

De belangrijkste schakel binnen het project Boodschappenbus is de groep vrijwilligers, die als chauffeur aan de slag gaat om de deelnemers op een veilige manier te vervoeren. "De chauffeurs zijn geweldig", meent Lucy Papousek (94) die vanaf het begin van het project gebruik maakt van de boodschappenbus, "lieve mensen die ons in en uit de bus helpen. Ik maak altijd veel reclame voor de boodschappenbus, want het is een heel plezierig uitje."

Het voordeel: ouderen kunnen zélf hun boodschappen doen, andere mensen ontmoeten en hebben het een gevoel mee te doen in de maatschappij. Aan de andere kant hebben de personenbusjes een functie, ook als de cliënten die er mee vervoerd worden op de plek van bestemming zijn.

Wijkpunten

In de verschillende Kerkraadse wijkpunten werken organisaties als Radar en LEVANTOgroep samen om hun cliënten een prettige dagbesteding te bieden. Vrijwilligers begeleiden de cliënten bij hun activiteiten zoals schilderen, klusjes, gezamenlijke koffie- en eetmomenten en hulp aan buurtbewoners. Maar zo'n wijkpunt is ook de plek waar buurtbewoners kunnen binnenlopen voor een kop koffie, een praatje, waar ze hun (hulp)vraag kunnen stellen en hun hulp aan kunnen bieden. Het voordeel voor de inwoners van Kerkrade is dat er altijd wel een plek in de buurt is om even binnen te lopen, dat er een plek is waar zij in contact kunnen komen met anderen, hun hulpvraag aan iemand kunnen voorleggen en er zodoende sneller de juiste hulp geboden kan worden.

Cliënten van Radar en LEVANTOgroep genieten van de aanloop en de aanspraak die dat voor hen met zich meebrengt.

Want ieder mens heeft talenten en in een wijk kan dat talent worden ingezet. Een voorbeeld: een oudere wijkbewoner woont nog wel zelfstandig, maar kan zijn voortuin niet meer onderhouden. In het wijkpunt zijn cliënten van Radar aanwezig. Een van de cliënten houdt van tuinieren. Die twee mensen zijn via het wijkpunt bij elkaar gebracht. De oudere heeft zijn voortuin op orde en de cliënt heeft zijn dag op een zinvolle en prettige manier ingevuld.

Voor adressen en actuele openingstijden, zie het overzicht in de KerkradeWijzer(externe link).