De komende jaren wordt Rolduckerveld klaar gemaakt voor de toekomst. Zo worden er 455 woningen gesloopt en komen er weer 379 nieuwe woningen voor terug. Deze woningen voldoen aan alle eisen van deze tijd zoals gasloos en energieneutraal.

 

Logo Rolduckerveld: samen naar de toekomst

“We gaan ook de openbare ruimte helemaal vernieuwen en maken plannen hiervoor samen met bewoners. En nog belangrijker, we beginnen met acties om de buurtbewoners te steunen bij dingen waar zij misschien nog hulp bij nodig hebben. Samen met bewoners uit de wijk wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk”, aldus wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke Ordening/Openbare Ruimte) van de gemeente Kerkrade.

Hoe ziet Rolduckerveld uit in 2035?

Graag willen we u een inkijk geven in hoe Rolduckerveld in 2035 uit ziet. Daarom hebben we een animatie laten maken die een indruk geeft van het Rolduckerveld van de toekomst. De animatie en ook andere tekeningen en informatie zijn te vinden via de projectpagina.

Impressie vogelvlucht Rolduckerveld Noord en Oost
Impressie vogelvlucht Rolduckerveld Noord en Oost

Nieuw bestemmingsplan

Om de plannen in Rolduckerveld mogelijk te maken, was er een nieuw bestemmingsplan nodig. Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan dat aangeeft wat waar ruimtelijk mag. Bijvoorbeeld waar woningen gebouwd mogen worden. Op 17 maart wordt het plan ter inzage gelegd. Ga hiervoor naar www.ruimtelijkeplannen.nl

Als alles volgens planning verloopt, maakt de raad in het tweede of derde kwartaal van 2021 het bestemmingsplan definitief.

Partners in Rolduckerveld

De gemeente Kerkrade, woningcorporaties HEEMwonen en Wonen Zuid en Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg zijn eind 2019 gestart met de aanpak van het gedeelte van het Rolduckerveld tussen de Ailbertuslaan en de Dir. Van der Mühlenlaan. De partijen werken samen aan de toekomst van Rolduckerveld. 

Logo's gemeente Kerkrade, Parkstad transformeert, Provincie Limburg, Heem Wonen, Rijksoverheid, Wonen Zuid