Samen naar de toekomst

De komende jaren gaan we aan de slag met de buurt Rolduckerveld. En niet zomaar. In totaal zijn de partijen van plan om zo’n 110 miljoen euro te investeren in het gebied. De laatste jaren heeft Rolduckerveld het moeilijk.

Logo Rolduckerveld: samen naar de toekomst

Geluiden uit de buurt dat er iets moet gebeuren, hebben de corporaties Wonen Zuid en HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg ter harte genomen. Er spelen zaken als onveiligheid, armoede en eenzaamheid. De leefbaarheid is sterk terug gegaan in de buurt. De inwoners kunnen dus een flinke steun in de rug gebruiken. Ook zijn de woningen voor een deel verouderd en omdat Kerkrade steeds minder inwoners heeft, hebben we minder woningen nodig (maar wel kwalitatief goede woningen). Hierdoor staan huizen langer te koop en worden ze ook minder waard. Een grondig vernieuwd Rolduckerveld moet zorgen voor meer ruimte, groen en woonplezier.

Metamorfose voor Rolduckerveld

Rolduckerveld in 2035

Voor meer informatie volg Rolduckerveld ook op Facebook

Wat gaat er precies gebeuren?

Tussen de Ailbertuslaan en de Deken Deutzlaan (dit is het projectgebied) liggen zo’n 700 woningen waarvan een deel verouderd is. De twee flats aan de Zonstraat worden binnen enkele jaren gesloopt. Met alle bewoners zijn of worden gesprekken gevoerd hierover.

Ook de woningen van HEEMwonen in de Ailbertuslaan, Directeur Evertsstraat, Monseigneur van Gilsstraat en Hertogenlaan (58 t/m 76) worden naar verwachting over enkele jaren gesloopt. Om daarna nieuwe woningen te bouwen. Voorlopig verandert er niets voor de bewoners. Ze kunnen de komende jaren gewoon in hun huis blijven wonen. De plannen tot sloop staan vast zodra er een sloopbesluit is genomen.

Wonen Zuid wil de woningen van de flats aan de Zonstraat overkopen van de eigenaren en gaan verhuren. Gesprekken met eigenaren lopen nog. Enkele tientallen mensen hebben hun woning al verkocht. Over 15 jaar zullen deze flats ook gesloopt worden. Er komen in Rolduckerveld woningen voor terug, maar niet zoveel. Hierbij houden we vooraf rekening met voorzieningen, groen, zorg en hoe we de gezamenlijke ruimte inrichten. Dus hoe stemmen we alles zo op elkaar af dat er straks een mooie, vriendelijke en veilige buurt ontstaat.

Wonen Zuid is bezig met het ontwikkelen van nieuwbouw in het noordelijk gebied langs de Roderlandbaan en op de plek waar nu de kerk de Blijde Boodschap staat. In eerste instantie gaat het om twee appartementencomplexen. Naar verwachting kan medio 2021 gestart worden met de bouw. Daarna volgen nog circa 64 reguliere (grondgebonden) woningen. In 2025 zal het noordelijk gebied dan gereed moeten zijn met nieuwe woningen, wegen en openbare voorzieningen.

Uitgebreide informatie is ook te vinden in de Gebiedsvisie Rolduckerveld

Nieuw bestemmingsplan Rolduckerveld

Om de plannen in Rolduckerveld mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan dat aangeeft wat waar ruimtelijk mag komen. Bijvoorbeeld waar woningen gebouwd mogen worden. Op 17 maart wordt het plan ter inzage gelegd.

Wilt u het bestemmingsplan inzien? Ga dan naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als alles volgens planning verloopt, maakt de raad in het tweede of derde kwartaal van 2021 het bestemmingsplan definitief.

Om het bestemmingsplan te vergelijken met de huidige ('oude') situatie, kunt u de Plankaart huidig bestemmingsplan Rolduckerveld 2020 downloaden.

Ook zijn er luchtfoto's van het gebied uit 2002 en 2020 beschikbaar als download.

Stedenbouwkundig plan

Een bestemmingsplan wordt opgesteld op basis van een stedenbouwkundig plan. Een stedenbouwkundig plan is een tekening die laat zien hoe een gebied eruit komt te zien en waar alle elementen, zoals woningen, groen, wegen, parkeerplaatsen etc. op worden weergegeven.

Hieronder kunt u het stedenbouwkundig plan Rolduckerveld 2020-2035 downloaden:

Rolduckerveld in 2035

Hoe ziet Rolduckerveld uit in 2035? Hierover is in de werkgroep 'herinrichting' samen met de inwoners over nagedacht. Op basis van alle inbreng is het Schetsplan openbare ruimte Rolduckerveld opgesteld. Dit schetsplan laat de wensen van de bewoners zien. Uiteraard proberen we die wensen zoveel mogelijk in te vullen.

In 2035 ziet de buurt er dus heel anders uit. Het duurt nog even voordat het project helemaal is afgerond, maar we laten graag zien hoe Rolduckerveld er in 2035 ongeveer uit gaat zien. Onderstaande vogelvlucht impressies geven alvast een eerste indruk:

Impressies Rolduckerveld 2035

Impressie vogelvlucht Rolduckerveld Noord en Oost
Impressie vogelvlucht Rolduckerveld Noord - West
Impressie vogelvlucht Rolduckerveld Zuid - West
Impressie vogelvlucht Zuid en Oost

Animatie

Om ook een drie-dimensionale indruk te geven van hoe Rolduckerveld in 2035 uit zal komen te zien, hebben we een animatie gemaakt.

Nieuwsbrieven Rolduckerveld

Sinds november 2019 publiceren wij regelmatig nieuwsbrieven met informatie over het project. Deze kunt u hieronder bekijken (PDF).