Richtlijnen gebruik (foto)materiaal Gemeentearchief Kerkrade

Doel gebruik materiaal

Bij uw aanvraag voor het publiceren van materiaal uit het Gemeentearchief Kerkrade geeft u wat de publicatie behelst en met welk doel u het materiaal gebruikt. Het doel kan zijn commerciële publicatie, niet-commerciële publicatie, historisch onderzoek, historische publicatie of privégebruik. 

Auteursrecht berust bij Gemeentearchief

Indien het Gemeentearchief Kerkrade auteursrechthebbende is, wordt de toestemming voor het gebruik van dat materiaal eenmalig verstrekt. Wenst u hetzelfde materiaal nogmaals te gebruiken, dient u opnieuw hiervoor een aanvraag in te dienen. 


Auteursrecht berust bij derden

Indien het auteursrecht bij derden berust overlegt u bij uw aanvraag aan het Gemeentearchief Kerkrade een schriftelijke instemmingsverklaring van de auteursrechthebbende dat u het materiaal dat via het Gemeentearchief Kerkrade aan u wordt verstrekt. 

Bron

Als bron: ‘Gemeentearchief Kerkrade’ vermelden. 

Publicatie

Van elke publicatie worden kosteloos twee exemplaren aan het Gemeentearchief Kerkrade verstrekt. Bij publicatie via internet (website, social media of anderszins) stuurt u de link waarop de betreffende publicatie is opgenomen via de mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl

Tarieven dienstverlening

Voor het leveren van onze diensten gelden kosten.
Lees ook In ons document ‘Gebruiksvoorwaarden van materiaal Gemeentearchief Kerkrade’ staan richtlijnen indien u materiaal uit het Gemeentearchief Kerkrade wilt publiceren. Hierin staat ook informatie over het verkrijgen van toestemming voor openbaarmaking, het auteursrecht en het persoonlijkheidsrecht. 

Nog vragen?

Heeft u nog vragen of komt u er toch niet uit? Neem dan gerust contact met ons op via de mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl of bel ons op 14 045

Downloads

Printbare versie van de Richtlijnen gebruik (foto)materiaal Gemeentearchief Kerkrade

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader(externe link)