Gebruiksvoorwaarden (foto)materiaal Gemeentearchief Kerkrade

U heeft kennisgenomen van het document ‘Richtlijnen gebruik materiaal Gemeentearchief Kerkrade’. 

Doel gebruik materiaal

Bij uw aanvraag voor het publiceren van materiaal uit het Gemeentearchief Kerkrade geeft u aan voor welk doel u het materiaal gebruikt. 

Auteursrecht berust bij Gemeentearchief

Indien het Gemeentearchief Kerkrade auteursrechthebbende is, wordt de toestemming voor het gebruik van dat materiaal eenmalig verstrekt. Wenst u hetzelfde materiaal nogmaals te gebruiken, dient u opnieuw hiervoor een aanvraag in te dienen. 

Auteursrecht berust bij derden

Indien het auteursrecht bij derden berust overlegt u bij uw aanvraag aan het Gemeentearchief Kerkrade een schriftelijke instemmingsverklaring van de auteursrechthebbende dat u het materiaal dat via het Gemeentearchief Kerkrade aan u wordt verstrekt, kunt gebruiken. 
Bron Graag hierbij de juist bron vermelden.

Publicatie

Van elke publicatie worden kosteloos twee exemplaren aan het Gemeentearchief Kerkrade verstrekt. Bij publicatie via internet (website, social media of anderszins) wordt de link waarop de betreffende publicatie is opgenomen via een mail gestuurd naar gemeentehuis@kerkrade.nl 

Tarieven dienstverlening

Voor het leveren van onze diensten gelden kosten.
 

Downloads

Printbare versie van de Gebruiksvoorwaarden (foto)materiaal Gemeentearchief Kerkrade.

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader(externe link)