Regels en procedure om nieuwe woning(en) te bouwen

 

De regels voor het toevoegen van een nieuwe woning in Kerkrade

In 2016 hebben alle Zuid-Limburgse gemeenteraden de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld. Het doel was om gezamenlijk te zorg voor een excellent woon en leefklimaat in Zuid-Limburg, met een goed functionerende woningmarkt met aantrekkelijke woonmilieus.

In alle Zuid-Limburgse gemeenten zijn dezelfde regels vastgesteld om een woning te kunnen realiseren. Deze regels zijn vastgelegd in de Beleidsregel “Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021”. Het uitgangspunt is dat er alleen nieuwe woningen bijkomen waar we echt behoefte aan hebben: de juiste woning op de juiste plek.

Meer informatie over het Zuid-Limburgse woonbeleid kunt u vinden op: https://goedewoningbouwplannenzuidlimburg.nl/

Gemeente gaat voor kwaliteit

De gemeente kiest voor kwaliteit. Dit betekent onder andere dat de woningen een goed afwerkingsniveau hebben, dat de typen woningen aansluiten bij de woningbehoefte, dat de woningen betaalbaar zijn en dat de woningen bijdragen aan een opwaardering van de directe woonomgeving en de leefbaarheid.

Procedure plan indienen voor nieuwe woning(en)

Heeft u het plan om woning(en) te realiseren, dan zijn er twee manieren om dat te doen:

Principe-aanvraag

Als u een idee heeft voor een woningbouwplan, adviseren wij u om dit eerst te laten beoordelen door de gemeente: dit noemen wij een ‘principe-aanvraag’ indienen.

U vult dan het hiervoor bestemde intakeformulier in. De gemeente zal dan uw plan toetsen en met u overleggen over de mogelijkheden, de onmogelijkheden en eventuele aanpassingen. Per principeaanvraag moeten legeskosten van €210,- betaald worden. 

Dit is nog geen officieel traject om een vergunning te krijgen. U heeft nog geen definitief uitgewerkte tekeningen en onderzoeken nodig. Wel vragen we om het volgende aan te leveren:

Wel vragen we om i ieder geval het volgende in te dienen:

  • Volledig invullen van onderstaande intakeformulier
  • Situatieschets bestaande situatie met afmetingen
  • Situatie schets gewenste situatie met afmetingen
  • Afmetingen van het bouwwerk (d.m.v. een aangezichtstekening) en de huidige en gewenste functie
  • intakeformulier volledig in te vullen en een schetstekening bij te voegen.
  • Plattegrond met indeling van de ruimtes
  • Alle informatie over de activiteiten die u wil uitvoeren.

Hoe meer informatie u aanlevert, hoe beter wij kunnen toetsen.

Op deze manier maakt u nog weinig kosten en krijgt u alle informatie van de gemeente of uw plan uitgevoerd kan worden of niet. En zo ja, wat er allemaal moet gebeuren in het vervolgtraject om te komen tot een vergunning.

De ingekomen stukken worden naar volgorde van binnenkomst behandeld en de reactietijd bedraagt gemiddeld ongeveer 6-8 weken.

Omgevingsvergunning aanvragen

Via het Omgevingsloket kunt u uw definitieve plan indienen voor een omgevingsvergunning.

Het verschil met het traject ‘principe-aanvraag’ is dat het hier om een officiële vergunningaanvraag gaat.  

Dit betekent dat u alle benodigde informatie compleet moet indienen, waarbij het plan volledig uitgewerkt moet zijn, eventueel benodigde onderzoeken worden aangeleverd, technische bouwtekeningen etc. Kortom, alles wat nodig is om een omgevingsvergunning te toetsen. Wij raden u aan om dan ook een adviseur (b.v. architect) in te huren.

Het indienen van deze aanvraag betekent eveneens dat er bouwleges betaald moeten worden.

Als u nog niet zeker bent van uw plan, adviseren wij u om eerst een principe-aanvraag in te dienen.

Informatie

Voor meer informatie wordt u verwezen naar het informatieblad "Algemene informatie en regels voor nieuwe woningen".