Informatie over stoken

Het gebruik van een open haard of houtkachel kan voor overlast zorgen bij omwonenden. De rook kan duidelijk te ruiken zijn en kan schadelijk zijn voor de gezondheid van uzelf en van uw buren. Daarom is het belangrijk om een open haard of houtkachel op een juiste manier te gebruiken. Via de onderstaande websites vindt u een aantal tips die u daarbij kunnen helpen.

Wat kan de gemeente voor u betekenen in geval van overlast?

Door het ontbreken van duidelijke landelijke regels waarop gehandhaafd kan worden, is het voor de gemeente erg lastig om tegen houtrookoverlast op te kunnen treden. Volgens artikel 7.22 Bouwbesluit (link toevoegen) kan de gemeente in een specifiek geval ingrijpen wanneer “het gebruik van een bouwwerk, open erf of terrein leidt tot hinder- of gezondheidsrisico’s.” Het is echter voor de gemeente erg lastig om dit artikel succesvol toe te kunnen passen in overlastsituaties, omdat er geen eenduidige beoordelingsmethode bestaat om schadelijkheid/ hinderlijkheid vast te stellen. Er moet sprake zijn van objectieve overlast, wat moeilijk vast te stellen is. Immers, de mate waarin hinder wordt ervaren verschilt per persoon en is subjectief.

De gemeente adviseert u altijd om in contact met de stoker te treden en samen te zoeken naar een oplossing. Vaak veroorzaakt de stoker de overlast namelijk onbewust. Wellicht kunnen er onderlinge afspraken gemaakt worden die de overlast beperken/stoppen. Milieucentraal geeft op hun website een aantal tips die u kunnen helpen in het contact met de stoker.

Indien u vindt dat uw situatie zodanig is, dat zelfs na contact met de stoker geen oplossing gevonden wordt, kunt u een melding (link toevoegen) maken van overlast. Er zijn echter ook voor de gemeente nauwelijks wettelijke mogelijkheden om op te kunnen treden. Op basis van uw klacht onderzoeken we op welke manier we eventueel kunnen handhaven.

Meer informatie

Contact

Telefoonnummer gemeente Kerkrade: 14 045.

E-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl