Ervaar je overlast in je buurt of wijk? Om dit aan te pakken en de leefbaarheid te verbeteren, vragen we je om deze overlast te melden.

Wat is overlast?

Overlast is natuurlijk een breed begrip. Het kan gaan om (beginnende) criminaliteit die om aanpak vraagt of overlast die de leefbaarheid en/of veiligheid in je buurt of wijk bedreigt. Enkele voorbeelden zijn geluidsoverlast, blaffende honden, jeugdoverlast en/of drugsoverlast. Het gaat NIET om meldingen die te maken hebben met de openbare ruimte zoals een los liggende stoeptegel.

Hoe kun je overlast melden?

Overlast in je wijk of buurt kun je melden via het formulier op de website: www.kerkrade.nl/meldpunt-overlast
Lukt dit niet, je kunt ook mailen naar overlast@kerkrade.nl of bellen naar 045 - 567 63 00.
Let op: Het meldpunt Overlast en het Meldpunt Drugsoverlast zijn samengevoegd. Er is dus nog maar één meldpunt waar je terecht kunt.

Als je wilt dat wij de overlast ook zelf vaststellen, bel dan de meldkamer handhaving. De BOA’s komen dan een kijkje nemen. Via het nummer 045-567 63 48 (maandag t/m zaterdag van 8.00-22.00 uur). Bij spoed, in de nacht of op zondag bel je de politie.

Wat gebeurt er na ontvangst van een melding?

Je ontvangt een bevestiging van de ontvangst van je melding. Je melding wordt beoordeeld. Daarna krijg je bericht wat we met de melding doen. Het is onze inzet om de overlast te beëindigen. Je kunt je melding ook anoniem doen, in dat geval ontvang je echter geen bericht wat we met de melding doen.

Meldpunt Overlast