Scholen in Kerkrade

Scholenopdekaart.nl is een website waar u informatie vindt over alle scholen in onze gemeente. Dit geeft een goed overzicht en beeld van wat de scholen te bieden hebben. Bekijk de scholen in Kerkrade.


Leerplicht kinderen

Uw kind is leerplichtig als het tussen de 5 en 16 jaar oud is. Het moet minstens 12 volledige schooljaren naar school gaan. Daarna begint de kwalificatieplicht. Volgt uw kind speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel werk of dagbesteding? Of volgt uw kind praktijkonderwijs? Dan geldt de kwalificatieplicht niet. 

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

Alle informatie over leerplicht vindt u op de website van het Bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg.

Taalgroepen

In Kerkrade vinden diverse 'taalgroepen in de wijk’ van start gegaan. De derde taalgroep is eind 2018 gestart in Eygelshoven. Voor inwoners uit Kerkrade is het mogelijk om gratis deel te nemen aan deze taalgroep. Het doel is dat iedereen op zijn/haar eigen tempo aan de slag gaat met de Nederlandse taal. Heeft u moeite met de Nederlandse taal of kent u iemand in de omgeving die moeite heeft met taal? Kom dan een kijkje nemen bij de taalgroep in de wijk. De locaties voor de taalgroepen zijn: Westhoes, Catharinahoes en Bibliotheek Eygelshoven. Aanmelden kan via e-mail: taalhuis@bibliotheek-kerkrade.nl of loop eens binnen bij de Taalgroep in uw wijk.  

U kunt zich altijd inschrijven voor een taalgroep, er is geen begin- of einddatum hieraan.

Locaties en tijden:

maandagochtend in Noord – bibliotheek Eygelshoven van 09.00 – 12.00 uur
woensdagochtend in Oost – Catharinahoes van 09.00 – 12.00 uur
donderdagochtend in West – Westhoes van 09.00 – 12.00 uur.

Er bestaat ook de mogelijkheid tot vrijstelling van leerplicht of bijzonder verlof van school aan te vragen. Meer informatie hierover via onderstaande link: