Op 24 januari 2023 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de EU Geluidbelastingkaarten 2021 vastgesteld.

Deze kaarten zijn er om inwoners te informeren. Ze geven met kleuren aan hoeveel geluid er is op een plek, of op een gebouw. Het gaat dan om geluid van wegverkeer, treinen en industrie. 

De gemeente gebruikt de kaarten voor een actieplan

De gemeente gebruikt de gegevens op de geluidsbelastingkaarten voor het maken van een actieplan.
Dit zal in de loop van 2024 klaar zijn. In het plan zal staan welke maatregelen de gemeente wil treffen tegen geluid van met name wegverkeer. En het effect dat de gemeente verwacht van deze maatregelen.

U kunt de kaarten bekijken

Wilt u de kaarten bekijken? Om bijvoorbeeld de hoeveelheid geluid op en rondom uw eigen huis op te zoeken? Dan kan dat online vanaf 1 februari 2023. Ga hiervoor naar onze informatiepagina over geluidsbelastingkaarten

De kaarten liggen vanaf 1 februari 2023 ook zes weken lang bij de Informatiebalie in het Stadskantoor (Markt 33, Kerkrade). Na deze zes weken moet u eerst een afspraak maken als u de kaarten wilt zien. 

Laat het ons weten als er iets niet klopt

U kunt geen bezwaar of beroep maken tegen de kaarten. Wel kunt u ons laten weten als er volgens u iets niet klopt.

Denkt u dat er gegevens ontbreken? Stuur dan een e-mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl
Of bel de afdeling Milieu en Bouwen op telefoonnummer 14 045. Wij gebruiken deze informatie bij het maken van het actieplan.