Op 24 januari 2023 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de EU Geluidsbelasting-kaarten 2021 vastgesteld. Deze kaarten geven aan hoeveel geluid er is op een plek. Het gaat om geluid van wegverkeer, treinen en industrie. Op de kaarten staat hoeveel geluid er is op een gebouw. Bijvoorbeeld huizen, scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen.  

De kaarten zijn er om inwoners te informeren

Mensen die in een stad wonen, krijgen zeker te maken met geluid van wegverkeer, treinen of industrie. De kaarten informeren inwoners over de hoeveelheid geluid op verschillende plekken in de stad. Dit gebeurt voor alle landen van de Europese Unie op precies dezelfde manier. Dat is namelijk verplicht. 
Verschillende kleuren geven aan hoeveel geluid er is in een bepaald gebied, of op een bepaald gebouw. De Lden-kaart geeft aan hoeveel geluid er de hele dag gemiddeld is. De Lnight-kaart laat zien hoeveel geluid er ’s nachts is. 

De gemeente gebruikt de kaarten voor een actieplan

De gemeente gebruikt de gegevens op de geluidsbelastingkaarten voor het maken van een actieplan.
Dit zal in de loop van 2024 klaar zijn. In het plan zal staan welke maatregelen de gemeente wil treffen tegen geluid van met name wegverkeer. En het effect dat de gemeente verwacht van deze maatregelen.

U kunt de kaarten bekijken

Wilt u de kaarten bekijken? Om bijvoorbeeld de hoeveelheid geluid rondom uw eigen huis op te zoeken? Dan kan dat online vanaf 1 februari 2023. Ga hiervoor naar de website van Icinity(externe link)

De kaarten liggen vanaf 1 februari 2023 ook zes weken lang bij de Informatiebalie in het Stadskantoor. Na deze zes weken moet u eerst een afspraak maken als u de kaarten wilt zien. 

De kaarten uit 2021 zijn, door een andere manier van berekenen, helaas niet vergelijkbaar met de kaarten uit 2016 en 2011.
 

Laat het ons weten als er iets niet klopt

De geluidsbelastingkaarten zijn er alleen om inwoners te informeren. U kunt daarom geen bezwaar of beroep maken tegen de kaarten. Wel kunt u ons laten weten als er volgens u iets niet klopt op de kaarten. Of als u denkt dat er gegevens ontbreken. Stuur dan een e-mail naar gemeentehuis@kerkrade.nl Of bel de afdeling Milieu en Bouwen op telefoonnummer 14 045

Wij gebruiken deze informatie bij het maken van het actieplan.

Downloads

Document download informatie: