Kerkrade krijgt binnenkort 75 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s. We zijn hiervoor op zoek naar passende plekken binnen onze gemeente. Hier kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. 

Via de vragenlijst Laadinfrastructuur Kerkrade(externe link) kunt u uw mening aan ons doorgeven. 

Invullen van de vragenlijst kan tot en met 19 mei 2022. We adviseren u bij het invullen gebruik te maken van een tablet of pc (laptop).

De publieke laadpalen zijn bedoeld voor mensen die wonen, werken of recreëren in de gemeente Kerkrade en geen mogelijkheid hebben om op eigen terrein een laadvoorziening te realiseren. 

Groei elektrische auto’s

Er komen in Nederland steeds meer elektrische auto’s en dus zijn er meer openbare laadpalen nodig. Voor Kerkrade wordt een groei verwacht van ongeveer 300 elektrische personenauto’s op dit moment naar ongeveer 1.000 elektrische personenauto’s in 2025. In 2035 stijgt dit aantal naar ongeveer 4.000.

Aanvragen laadpaal

Naast de laadpalen die al geplaatst gaan worden, bestaat er voor inwoners ook de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor de aanleg van een publieke laadpaal. Hiervoor moet u het volgende kunnen aantonen:

  1. U bent in het bezit bent van een elektrische auto.
  2. U heeft niet de mogelijkheid een laadvoorziening op eigen terrein aan te brengen.
  3. Binnen 300 meter loopafstand is geen publieke laadpaal aanwezig of gepland. 

De gemeente beoordeelt samen met Vattenfall uw aanvraag en samen bekijken zij wat dan een geschikte plek voor de nieuwe laadpaal is. 

Mobiliteitsplan

Het komende jaar gaat Kerkrade aan de slag met een nieuw Mobiliteitsplan. In het Mobiliteitsplan schetsen we het toekomstbeeld van hoe de gemeente Kerkrade er in de toekomst uitziet op het gebied van verkeer en mobiliteit. Wij kunnen hierbij uw hulp goed gebruiken. Deze vragenlijst is daar onderdeel van. Meer informatie vindt u op de projectpagina Mobiliteit 

Een laadpaal bij een parkeervak voor electrische auto's. Er loopt een kabel naar een witte auto.