De gemeente Kerkrade heeft opnieuw besloten om de startersregeling woningmarkt te verlengen en de maximale koopprijs te verhogen. Met deze regeling zet de gemeente zich in om starters meer kans te bieden om een eigen woning in Kerkrade te kunnen kopen.

De startersregeling, of starterslening, is een aanvullende lening bovenop een reguliere hypothecaire lening om de aankoop van een eerste woning mogelijk te maken. De leningen hebben een duur van 30 jaar, waarbij de eerste drie jaar geen rente en aflossing worden betaald.

Kerkrade doet al sinds 2008 mee aan de regeling ‘Starters: een eigen thuis!’ van de Provincie Limburg. De teller van het aantal verstrekte leningen stond eind 2021 op 198.

Vanwege de prijsstijging van de huizen, heeft de gemeenteraad besloten om de maximale koopprijs van de te kopen woning te verhogen van € 190.000,- naar € 245.000,- (inclusief verbeter- en meerkosten). 

Wethouder Tim Weijers (Wonen/Volkshuisvesting): “We merken dat er, mede door de forse stijging van de huizenprijzen, steeds meer vraag is naar een starterslening. Als gemeente willen we starters die zich in Kerkrade willen vestigen graag die mogelijkheid blijven bieden. Door het verhogen van de maximale koopprijs ontstaat er een ruimer aanbod aan koopwoningen waaruit zij een keuze kunnen maken.”

Voorwaarden 

Er is een aantal voorwaarden verbonden aan de regeling. Zo mogen aanvragers niet eerder in het bezit zijn geweest van een eigen woning. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland verzorgt de toetsing en afhandeling van de leningen voor de deelnemende gemeenten. De maximale lening per aanvraag bedraagt in Kerkrade € 49.000,- waarvan 75% ten laste komt van de provincie. De starterslening wordt afgesloten onder Nationale Hypotheekgarantie.

Meer informatie is te vinden op de pagina over de starterslening op deze website.

Een foto van een klein houten huisje op een stapel muntjes van drie rijen breed, voor de stapel liggen wat losse muntjes en de achtergrond is groen.