Functie    

Wethouder

Contactgegevens

E-mailadres: j.paas@kerkrade.nl

Portefeuille  

 • Financiën
 • WMO
 • Integraal ouderenbeleid

Nevenfuncties

Ambtshalve

 • Lid Algemeen Bestuur Gem. Regeling voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg (KBL)         
 • Lid Dagelijks Bestuur Gem. regeling Eurode           
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Nazorg Limburg B.V.     
 • Lid aandeelhoudersvergadering NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) 
 • Voorzitter Stichting Administratiekantoor BV Holding Stadion Kerkrade
 • Lid aandeelhoudersvergadering NV Bank Nederlandse Gemeenten        
 • Lid aandeelhoudersvergadering NV Enexis Holding
 • Voorbereiden besluitvorming t.b.v. aandeelhoudersvergaderingen Enexis VEGAL
 • Lid Algemeen Bestuur  Gem. regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BSGW)      

Niet ambtshalve

 • Lid Intergemeentelijke sociale dienst van Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen (Presentiegeld)
 • Voorzitter Bezwaarcommissie van Kompas (onbezoldigd)

Politieke partij