De gemeente Kerkrade heeft de werkzaamheden aan de realisatie van de recreatieve verbinding door het gebied Holzkuil afgerond. Deze verbinding is gerealiseerd als het IBA-project 2.9 "Ikgroenhet - herstel en aanleg van de recreatieve wandel- en fietsverbindingen".

Het project is gefinancierd door de gemeente Kerkrade en een subsidie van IBA-Parkstad.

Het doel van dit project was het verbinden van de Anstelvallei (onder andere de Leisure Lane) met de recreatieve route langs de Worm op Duits grondgebied. Daarnaast wordt het gebied Carisborg beter gekoppeld aan de omliggende wijken waaronder het gebied “Op de Bossen”. Door deze verbinding ontstaat er in het gebied Holzkuil en Carisborg een eigen netwerk aan routes van verschillende gradaties. 

Een afbeelding de recreatieve verbinding door het gebied Holzkuil.

Holzkuil en Carisborg worden nu fysiek met het park Gravenrode verbonden in een onafgebroken systeem van fiets/wandelpaden. Hierdoor wordt het gebruik gestimuleerd, wat positief de algehele leefbaarheid zal beïnvloeden.

Daarnaast gaat het er ook om de bijzondere cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden van het gebied Holzkuil toegankelijker en beleefbaar te maken, waardoor de nieuwe belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde van het gebied sterker zullen worden. De eerste stap is hier genomen door het bestemmingsplan aan te passen.

Deze verbinding is een mooie toevoeging aan de bestaande netwerk van de recreatieve wandel- en fietsverbindingen in onze gemeente.

Logo IBA Parkstad